#
  • Yasader
  • 11.11.2016

YASADER, TACSO Sırbistan Çalışma Ziyaretine Katıldı.

YASADER, aynı zamanda Ulusal Danışma Kurulu Üyesi olduğu TACSO (Sivil Toplum Kuruluşları İçin Teknik Destek) Projesi tarafından 24-28 Ekim 2016 tarihleri arasında Belgrad/Sırbistan’da organize edilen çalışma ziyaretine katıldı.

2013-2017 yılları arasında yürütülen bir AB projesi olan TACSO’nun amacı, AB adaylık sürecinde bulunan 6 Balkan ülkesindeki sivil toplum örgütlerini destekleyerek STK’ların kapasitelerini artırmak, sivil toplumun gelişimine olanak sağlamak ve karar alma mekanizmalarındaki rollerini güçlendirmektir. Bu kapsamda Sırbistan’a gerçekleştirilen çalışma ziyaretiyle bu ülkedeki sivil toplum kuruluşlarının AB sürecine katkısı, kamu idaresi ve parlamento düzeyinde karar alma mekanizmalarına katılım düzeyi yerinde incelenerek Türkiye’de sivil toplumun aynı süreçlere olan katkısının artırılması hedeflendi.
AB Bakanlığı, AB Türkiye Delegasyonu ve STÖ’lerden temsilcilerin katıldığı program kapsamında Sırbistan AB Entegrasyon Ofisi, Başbakanlığa bağlı Sivil Toplum Örgütleriyle İşbirliği Ofisi, Sırbistan Parlamentosu AB Uyum Komisyonu, AB üyelik süreci kapsamında oluşturulan ve 700 STÖ temsilcisinin yer aldığı Ulusal Danışma Kurulu temsilcilerinden karar alma mekanizmalarında STÖ katılımı konusunda bilgi alındı. Programın son günü katılımcılarla birlikte Türkiye’de karar alma süreçlerinde STÖ katılımı konusunda bir atölye çalışması gerçekleştirildi.
Programa YASADER’i temsilen Bali Emrah BİÇER katıldı.