#
  • Yasader
  • 22.10.2018

Yasama Derneğinden Çocuk Projesine Destek

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından desteklenen, UNICEF, Uluslararası Çocuk Merkezi ve Avrupa Engelli Hakları Ağı ortaklığında oluşturulan “Batı Balkanlar ve Türkiye’de Çocuğu Şiddetten Koruma ve Engelli Çocukların Sosyal İçermesini Desteklemek-Teşvik Etmek” isimli projeye katkıda bulunan YASADER, bu kapsamda “Yasama Sürecine Sivil Toplum Katılımı Eğitim Çalıştayı” düzenledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yasama çalışmalarında, sivil toplum kuruluşlarının, yasa yapım ve denetim süreçlerine etkin katılımlarının sağlanmasını amaçlayan çalıştayda, TBMM yasama uzmanlarının teknik bilgi ve deneyimleri YASADER bünyesinde aktarıldı.

13 Ekim 2018 Cumartesi günü Ankara Divan Otel’de gerçekleştirilen çalıştaya, YASADER Başkanı Bahadır Yeşilırmak, Başkan Yardımcısı Muaz Ayhan Işık, Genel Sekreter Onur Çekiç, Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Bozkurt ve dernek üyeleri Nezahat Yuca, Kamil Atlay, Günal Seyit ve Mustafa Keleş katıldı. Çalıştayın YASADER adına koordinatörlüğünü İlkay Naz Uysal yaptı.

Uluslararası Çocuk Merkezi tarafından gerçekleştiren organizasyonda YASADER, STK temsilcilerine ve avukatlara kanun yapım süreci, kanun teklifi ve denetim önergeleri taslağı hazırlama konusunda eğitim verdi.

YASADER Başkanı Bahadır Yeşilırmak ve UNICEF Çocuklar İçin Adalet ve Çocuk Haklarının İzlenmesi Sorumlusu Göktan Koçyıldırım’ın açılış konuşmalarını yaptığı etkinlikte, Nezahat Yuca tarafından “Yasamaya Yönelik Temel Kavramlar ve Kurumlar”, Onur Çekiç tarafından “TBMM’de Kanun Yapım Süreci” ve Kamil Atlay tarafından “Parlamenter Denetim Yolları” konulu sunumlar yapıldı. Atölye çalışmalarının ardından son bulan programda katılımcılara sertifika da verildi.