#
  • Yasader
  • 19.03.2010

Parlamento Muhabirleri Derneğini Ziyaret

Yasama Derneği yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile Yasama Dergisi yayın kurulu üyeleri Parlamento Muhabirleri Derneğini (PMD) 19 Mart 2010 tarihinde ziyaret etti. YASADER Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İrfan Neziroğlu Derneğin yaptığı çalışmalar ve geleceğe yönelik projeleri hakkında PMD üyelerine bilgi verdi. Sivil Toplum İçin Yasama El Kitabının da tanıtıldığı ziyarette en kısa zamanda görme özürlüler için kitabın Braille alfabesinde basılmasının düşünüldüğü, danışmanlar ve sekreterlere yönelik yasama programları düzenleneceği, milletvekilleri için yasama cep kitapları hazırlandığı ve kanun yapım sempozyumu düzenleneceği ifade edildi. Ziyarette ayrıca iki derneğin birlikte neler yapabileceği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.