#
  • Yasader
  • 28.05.2004

Yasama Yemeği

Yasama Derneği tarafından, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliğinin desteğiyle 28 Mayıs 2004 günü düzenlenen Yasama Yemeğine, kamunun değişik birimlerinde çalışan ve yasama sürecinde rol alan bürokrat ve uzmanlar katılmıştır.