#
  • Yasader
  • 19.03.2012

Yasa Yapma Süreçleri Eğitim Semineri

Yasama Derneği ve Ankara Barosu Yasa İzleme Enstitüsü 17-18 Şubat 2012 tarihlerinde yasa yapma süreçlerini ele alan iki günlük bir eğitim semineri düzenledi. Açılış konuşmalarını Ankara Barosu Başkanı Av. Metin Feyzioğlu ve Yasama Derneği adına TBMM Kanunlar ve Kararlar Başkan Yardımcısı Semra GÖKÇİMEN’in yaptığı eğitim seminerinde çeşitli üniversitelerden akademisyenlere ve TBMM uzmanlarına yasama ile ilgili temel kavramlar, kurumlar ve yasa yapma tekniği ile ilgili bilgiler aktarıldı.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mahmut Esat Bozkurt Salonu’nda gerçekleşen eğitim seminerinin ilk gününde Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmi Yüzbaşıoğlu Yasama İşlemleri ve Yasama Yetkisinin Devredilmezliği İlkesinin Işığında KHK’lar; TBMM Kanunlar ve Kararlar Müdür Yardımcısı Dr. Fahri Bakırcı Yasama İle İlgili Temel Kavramlar ve Kurumlar; TBMM Kanunlar ve Kararlar Başkanı Habip Kocaman Genel Kurulda Yasama Süreci; TBMM Kanunlar ve Kararlar Başkan Yardımcısı Hasan Erikli Parlamenter Denetim Yolları: Yazılı ve Sözlü Soru; TBMM Kanunlar ve Kararlar Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Tavaş Parlamenter Denetim: Genel Görüşme, Meclis Araştırması, Soruşturması ve Gensoru konularında sunumlarını yaptılar.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş ve Ankara Barosu Yasa İzleme Enstitüsü Başkanı Av. Tülay Bekar seminerin ikinci gününün açılış konuşmalarını yaparken, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal Onar Norm Koyma Tekniği; TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ozan Ergül Yasa Yapmanın Temel İlkeleri; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülriz Uygur Kanunun Koyuculuk Ödevi ve Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Işıl Özyıldırım ise Yasa Dilinin Temel İlkeleri konularında eğitim verdiler.