#
  • Yasader
  • 3.03.2012

Yasa İzleme Enstitüsü Atölye Çalışmalarına Katılım

Yasama Derneği, Ankara Barosu Yasa İzleme Enstitüsü tarafından Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu gibi temel kanunlardaki eksikliklerin ve uygulamada yaşanabilecek aksaklıkların tespit edilebilmesi amacıyla düzenlenen atölye çalışmalarına destek vermeye devam ediyor. Bu çerçevede; Temmuz ayında yürürlüğe girecek Türk Borçlar Kanunu’ndaki eksikliklerin ve uygulamada yaşanabilecek aksaklıkların tespit edilebilmesi amacıyla düzenlenen atölye çalışmalarına YASADER üyesi ve TBMM Yasama Uzmanı Burak Baylan,  Ekim ayında yürürlüğe giren HMK’daki eksiklikler ile uygulamadaki aksaklıkların tespit edilmesi amacıyla düzenlenen atölye çalışmasına YASADER üyesi ve TBMM Adalet Komisyonu Uzmanı Cemil Tutal katıldı.

Ankara Barosu Yasa İzleme Enstitüsü, Temmuz ayında yürürlüğe girecek Türk Borçlar Kanunu’ndaki eksikliklerin ve uygulamada yaşanabilecek aksaklıkların tespit edilebilmesi amacıyla 17 Şubat tarihinde bir atölye çalışması düzenledi. Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Erol Aras’ın koordinatörlüğünde, Yasa İzleme Enstitüsü Başkanı Av. Tülay Bekar’ın yönetiminde gerçekleştirilen atölye çalışmasına akademisyenler, kanun koyucular ve uygulayıcılar katıldı. Atölye çalışmasında, YASADER Üyesi ve TBMM Yasama Uzmanı Burak Baylan, Adalet Bakanlığından Hakim Erdem Doğan, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Tetkik Hakimi Mithat Ceran, Emekli Hakim Nedim Akkurt, Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi İlyas Oruç, Yasa İzleme Enstitüsü Genel Kurul Üyesi Prof. Dr. Erzan Erzurumluoğlu, Yasa İzleme Enstitüsü Genel Kurul Üyesi Prof. Dr. Şebnem Akipek, Yasa İzleme Enstitüsü Genel Kurul Üyesi Prof. Dr. Arif Kocaman, Yasa İzleme Enstitüsü Başkan Yardımcısı Yr. Doç. Dr. Emel Badur, Yasa İzleme Enstitüsü Genel Sekreteri Av. Julide Soybaş, Yasa İzleme Enstitüsü Alan Araş. ve Yasa Hazırlama Daire Başkanı Av. Kürşat Karacabey, Yasa İzleme Enstitüsü Saymanı Av. Bülent Nuri Kurdoğlu katıldı.

Ankara Barosu Yasa İzleme Enstitüsü, 6100 Sayılı HMK’daki eksikliklerin ve uygulamada yaşanan aksaklıkların tespit edilebilmesi amacıyla 2 Mart tarihinde de bir atölye çalışması düzenledi.

Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Erol Aras’ın koordinatörlüğünde, Yasa İzleme Enstitüsü Başkanı Av. Tülay Bekar’ın yönetiminde gerçekleştirilen atölye çalışmasına akademisyenler, kanun koyucular ve uygulayıcılar katıldı.

Atölye çalışmasına YASADER üyesi ve  TBMM Yasama Uzmanı Taner Geçmez, 4. İş Mahkemesi Hakimi İzzet Yeşilkaya, Asliye Ticaret Mahkemesi Hakimi İlker Koçyiğit, Adalet Bakanlığı’ndan Hakim Mustafa Şahin, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ve Yasa İzleme Enstitüsü Genel Kurul Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Göksu, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yr. Doç. Dr. Nesibe Kurt Konca, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Arş. Gör. İsmet Mazlum, Ankara Barosu’ndan Av. Ender Dedeağaç, Yasa İzleme Enstitüsü Saymanı Av. Bülent Nuri Kurdoğlu, Yasa İzleme Enstitüsü Genel Sekreteri Av. Julide Soybaş, Yasa İzleme Enstitüsü Genel Sekreter Yardımcısı Av. Damla Çelik, Yasa İzleme Enstitüsü Genel Kurul Üyesi Av. M. Savaş Özdağ, Yasa İzleme Enstitüsü Genel Kurul Üyesi Av. Selçuk İlbaş, Yasa İzleme Enstitüsü Genel Kurul Üyesi Av. Osman Onur Öz, Yasa İzleme Enstitüsü Genel Kurul Üyesi Av. Ersin Soybaş, Yasa İzleme Enstitüsü Genel Kurul Üyesi Av. Nimet Handan Doğan katıldı.