#
  • Yasader
  • 9.11.2006

Türkiye’de Organ Nakli ve Mevzuattan Kaynaklanan Sorunlar

Yasama Derneğinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığı ve Organ Nakli Koordinatörleri Derneğinin ile birlikte 9 Kasım 2006 tarihinde düzenlediği “Türkiye’de Organ Nakli ve Mevzuattan Kaynaklanan Sorunlar” başlıklı panelde organ nakli konusunda özellikle mevzuattan kaynaklanan sorunlar tartışıldı.