#
  • Yasader
  • 10.03.2012

Türk Ticaret Kanunu Atölye Çalışmasına Katılım

Türk Ticaret Kanunu’ndaki eksikliklerin ve uygulamada yaşanan aksaklıkların tespit edilmesi amacıyla 10 Mart tarihinde Ankara Barosu Yasa İzleme Enstitüsü’nce düzenlenen atölye çalışmasına akademisyenler, kanun koyucular ve uygulayıcılar katıldı.

Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Erol Aras’ın koordinatörlüğünde, Yasa İzleme Enstitüsü Başkanı Av. Tülay Bekar’ın yönetiminde gerçekleştirilen atölye çalışmasında, YASADER üyesi ve TBMM Yasama Uzmanı Beyhan Hamurcu, Ankara 4. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Hakimi Adem Arslan, Ankara 1. Ticaret Mahkemesi Hakimi İlker Koçyiğit, Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ve Yasa İzleme Enstitüsü Genel Kurul Üyesi Prof. Dr. Hasan Pulaşlı, Ankara Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Asuman Turanboy, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Kırca, Yasa İzleme Enstitüsü Genel Sekreteri Av. Jülide Soybaş, Yasa İzleme Enstitüsü Saymanı Av. Bülent Nuri Kurdoğlu, Yasa İzleme Enstitüsü Genel Sekreter Yardımcısı Av. Damla Çelik, Yasa İzleme Enstitüsü Genel Kurul Üyesi Av. Ersin Soybaş, Yasa İzleme Enstitüsü Genel Kurul Üyesi Av. Fennur Güçlü, Yasa İzleme Enstitüsü Genel Kurul Üyesi Av. Selçuk İlbaş, Yasa İzleme Enstitüsü Genel Kurul Üyesi Av. Osman Onur Öz ve Av. Ender Dedeağaç yer aldı.