#
  • Yasader
  • 7.05.2012

Parlamenter Denetim Sempozyumu

     

 PARLAMENTER DENETİM SEMPOZYUMU


Parlamenter denetim konusu, denetim araçlarının tarafları olan siyasi parti grupları ve hükümetin, konuyla ilgili akademisyenlerin ve parlamenter denetim sürecinde görev alan uzmanların katılımıyla bütün yönleriyle TBMM’de  “Parlamenter Denetim Sempozyumu”nda tartışıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ile Yasama Derneği (YASADER) ve Yasama Uzmanları Derneği (YUDER) tarafından düzenlenen “Parlamenter Denetim Sempozyumu” 7 Mayıs 2012 Pazartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Senato Salonu’nda gerçekleştirildi. Bir gün süren Sempozyum’a, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Cemil ÇİÇEK ve Başbakan Yardımcısı Sayın Bekir BOZDAĞ da katıldı.

İki oturumda gerçekleşen Sempozyum, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri Sayın Dr. İrfan NEZİROĞLU ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Cemil ÇİÇEK’in açılış konuşmalarıyla başladı.

Sempozyumun, parlamenter denetimin iktidar ve muhalefet ilişkileri bağlamında siyasi yönlerinin değerlendirildiği ilk oturumunun moderatörlüğünü Kahramanmaraş Milletvekili, 22 ve 23. Dönem TBMM Başkanvekili Sayın Nevzat PAKDİL yaptı. Bu oturumda, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunu İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer ÜSTÜN, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunu Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili M. Akif HAMZAÇEBİ, Milliyetçi Hareket Partisi Grubunu Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet ŞANDIR, Barış ve Demokrasi Partisi Grubunu Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip KAPLAN ve Hükümeti Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ temsil ederek değerlendirmelerde bulundular.

Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Erdal ONAR’ın moderatörlüğünü yapacağı ikinci oturumda parlamenter denetim araçları konuyla ilgili akademisyenler tarafından Anayasa ve parlamento hukuku bağlamında bilimsel açıdan incelendi. Ardından, parlamenter denetim sürecinde görev alan uzmanlar tarafından her bir denetim aracıyla ilgili olarak işleyiş ve uygulamada karşılaşılan sorunlar ve bunlara yönelik çözüm önerileri üzerinde duruldu. Bu oturumda; Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Faruk GENÇKAYA, Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan TUNÇ, Selçuk Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Faruk BİLİR, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ozan ERGÜL, TBMM Kanunlar ve Kararlar Başkan Yardımcısı İbrahim Halil TAVAŞ, TBMM yasama uzmanları Mahmut BÜLBÜL ve Salih SAĞLAM bildirilerini sundular. Soru-cevap bölümleriyle davetlilerin aktif katılımı sağlanan ikinci oturumun ardından Sempozyum sona erdi.