#
  • Yasader
  • 10.04.2010

Milletvekili Danışmanlarına Yönelik Yasama Semineri

Yasama Derneği, Parlamenter Danışmanları Derneği ile birlikte milletvekili danışmanlarına yönelik “Yasama Semineri” düzenledi. 05.04.2010 ve 09.04.2010 tarihlerinde gerçekleştirilen seminerde; “Yasamaya İlişkin Temel Kavramlar ve Kurumlar, Kanun Yapım Tekniği ve Genel Olarak Kanun Yapım Süreci, Kanun Tasarılarının Hazırlanması: Bakanlık ve Başbakanlık Aşamaları, İhtisas Komisyonları’nın Yapısı ve İşleyişi, İhtisas Komisyonları ve Komisyonlarda Kanun Yapım Süreci,   Parlamenter Denetim Yolları: Yazılı ve Sözlü Soru, Parlamenter Denetim Yolları: Gündem Dışı Konuşma, Genel Görüşme, Meclis Araştırması, Meclis Soruşturması, Gensoru” konuları ele alındı.Ayrıca Tutanak Hizmetlerinin yanı sıra parlamenterlerin yasama ve denetim görevlerini yerine getirirken ihtiyaç duyabilecekleri belge ve bilgi kaynaklarının sağlanması, organize edilmesi ve hizmeti sunulması konusunda hizmet veren kütüphane ve araştırma merkezi hizmetleri tanıtıldı. Milletvekili danışmanları tarafından yoğun ilgiyle karşılanan seminerin sonunda 264 milletvekili danışmanına “Katılım Sertifikası” verildi.

5 Nisan 2010 günkü açılışa TBMM İdare Amiri ve Adıyaman Milletvekili Hüsrev Kutlu, 9 Nisan 2010 günkü kapanışa da TBMM Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Nevzat Pakdil ile TBMM İdare amirleri Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve Muş Milletvekili Sırrı Sakık katıldılar. Parlamenter Danışmanları Derneği tarafından Yasama Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İrfan Neziroğlu’na programa katkılarından dolayı plaket verildi.