#
  • Yasader
  • 25.12.2005

Avrupa Birliği ve Türkiye’de Mevzuatın İyileştirilmesi Süreci

Yasama Derneği tarafından 25 Aralık 2005 tarihinde TBMM Ana Bina Küçük Grup Salonunda gerçekleştirilen “Avrupa Birliği ve Türkiye’de Mevzuatın İyileştirilmesi Süreci” konulu seminerde Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdür Yardımcısı Dr. Recep Kızılcık sunum yapmıştır. Panele TBMM yasama çalışanlarının yanı sıra değişik kamu kurumlarından yasama sürecinde görev alan bürokrat ve uzmanlar da katılmıştır.


Belgeler


AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE’DE MEVZUAT İYİLEŞTİRME ÇABALARI