#
  • Yasader
  • 6.11.2009

Kadın STK’larına Yasama Semineri

Yasama Derneği’nin Dünya Bankası ile birlikte yürüttüğü proje kapsamında ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığı’nın desteğiyle, “Kadına Yönelik Çalışmalar Yürüten STK’ların Yasama Sürecine Katılımlarının Güçlendirilmesi Semineri” 5-6 Kasım 2009 tarihlerinde TBMM’de gerçekleştirildi. Yasama Derneği üyesi yasama uzmanları ile öğretim üyelerinin sunum yaptığı seminere kadına yönelik çalışmalar yürüten 23 sivil toplum kuruluşundan 33 temsilci katıldı. Seminer sonunda katılımcılara sertifika verildi.Seminerin amacı kadına yönelik çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin kanun yapım süreci ve parlamenter denetim yolları konularında bilgilendirilerek sürece aktif katılımlarına destek vermektir. Yasama süreci ve parlamenter denetim yollarının sivil toplum kuruluşlarınca yeterince bilinmemektedir. TBMM’de yasama sürecine katılım denince sivil toplum kuruluşları tarafından çoğunlukla komisyon toplantılarına katılım anlaşılmaktadır. Oysa görüş ve önerilerin dile getirilebileceği birçok alternatif yol bulunmakta olup gündem dışı konuşma, sözlü veya yazılı soru, genel görüşme ve meclis araştırmasının bunlardan sadece birkaçıdır.

Seminere kadına yönelik çalışmalar yürüten STK’lardan (Anne-Çocuk Eğitim Vakfı, Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi, Ankara Girişimci İş Kadınları ve Destekleme Derneği, Başkent Kadın Platformu, Emek Soroptimist Kulübü, Ev Eksenli Çalışan Kadınlar Çalışma Grubu, Göçmen Kadınlar Birliği, KA-DER, Kadın Dayanışma Vakfı, Kadın ve Gençlik Platformu Derneği, Kadının Sosyal Hayatını Araştırma ve İnceleme Derneği, Kozadan İpeğe Kadın Kooperatifi, Oran Soroptimist Kulübü, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, Türk Anneler Derneği, Türk Dünyası Kadınları Dostluk ve Dayanışma Derneği, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, Türk Kadınlar Birliği, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, Türkiye Aile Planlaması Derneği, Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları Başkanlığı, Uçan Süpürge ) 33 kişi katıldı.

İki tam gün süren programda Yasama Derneği üyeleri ve öğretim üyeleri tarafından aşağıdaki konularda sunumlar yapıldı:

• Kadınların Karar Alma Süreçlerine Katılımı (Prof. Dr. Serpil SANCAR – Ankara Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezi Başkanı)
• Yasama ile İlgili Temel Kavramlar ve Kurumlar (Dr. İrfan NEZİROĞLU – TBMM Kanunlar ve Kararlar Müdürü / Yasama Derneği Başkanı)
• Kanun Tasarılarının Hazırlanması: Bakanlık ve Başbakanlık Aşaması (Mehmet BIÇKICI – Başbakanlık Uzmanı / Yasama Derneği Üyesi)
• İhtisas Komisyonlarının Yapısı ve Komisyonlarda Yasama Süreci (Dr. Fahri BAKIRCI – TBMM Kanunlar ve Kararlar Müdür Yardımcısı / Yasama Derneği Üyesi)
• Genel Kurulda Yasama Süreci (Semra GÖKÇİMEN – TBMM Kanunlar ve Kararlar Müdür Yardımcısı / Yasama Derneği Başkan Yardımcısı)
• Bütçe Kanunu ve Bütçe Süreci (Ercan ÇELİKER – TBMM Bütçe Uzmanı / Yasama Derneği Genel Sekreteri)
• Diğer İhtisas Komisyonları (Kadir AKTAŞ – TBMM Yasama Uzmanı / Yasama Derneği Üyesi)
• Parlamenter Denetim Yolları: Yazılı ve Sözlü Soru (Mahmut BÜLBÜL – TBMM Yasama Uzmanı / Yasama Derneği Üyesi)
• Parlamenter Denetim Yolları: Genel Görüşme, Meclis Araştırması, Meclis Soruşturması ve Gensoru (Habip KOCAMAN – TBMM Kanunlar ve Kararlar Müdür Yardımcısı / Yasama Derneği Denetim Kurulu Üyesi)
• TBMM Web Sayfasını Tanıtımı (Zeynep Duran – TBMM Yasama Uzmanı / Yasama Derneği Üyesi)
Seminer genel değerlendirmeler ve sertifika töreninin ardından sona erdi.