#
  • Yasader
  • 29.11.2013

YASADER İklim Zirvesindeydi

   

Daha demokratik, katılımcı, etkin bir yasama sürecine hizmet etmek ve sivil toplumun yasama sürecine katılımını destekleyerek demokrasinin gelişimine katkı yapmak amacıyla hareket eden Yasama Derneği, 5 Temmuz 2013 ve 22-23 Kasım 2013 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen Sivil İklim Zirvesi’ne katıldı. Toplantıda YASADER’i, Çevre Komisyonu Yasama Uzmanı Bali Emrah BİÇER temsil etti.

Küresel Denge Derneği ile Tüketiciyi ve İklimi Koruma Derneğinin öncülüğünde, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) GEF-SGP desteğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında düzenlenen Zirve, Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarının iklim değişikliği politikalarında temsil güçlerinin artırılması, iklim hedefleri konusunda yerel ve ulusal çapta farkındalık yaratmak amacını taşıyor.

Türkiye’nin birçok ilinden 45 STK temsilcisi, çeşitli üniversitelerden akademisyenler, yurtiçi ve yurtdışından belediye ile basın-yayın temsilcilerinin katıldığı Zirve’de, “Güncel Veriler Işığında İklim Değişikliği; Türkiye’nin İklim Politikaları; Fosil Yakıtların Tüketiciye Maliyeti; Türkiye’nin Hedefleri; Frankfurt Belediyesi Emisyon Azaltım Çalışmaları; Enerji ve Ulaşım” konularında uzmanlar tarafından sunum yapıldı. Sunumların ardından yapılan atölye çalışması sonucunda hazırlanan bildirge kamuoyuyla paylaşılacak.