#
  • Yasader
  • 17.11.2008

İkinci Yasama Yemeği

Yasama Derneği tarafından ikincisi düzenlenen Yasama Yemeği 17 Kasım 2008 Pazartesi günü saat 19:00’da TBMM’de gerçekleştirildi. TBMM Başkanvekili Nevzat Pakdil ve TBMM Genel Sekreteri Ali Osman Koca’nın da katıldığı yemeğe TBMM dışında başta Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık olmak üzere bakanlıklar ve kamu kurumlarından müsteşar yardımcısı, I.hukuk müşaviri, genel müdür, daire başkanı ve uzman seviyesinde yaklaşık 80 kişi katıldı.Yemekte konuşan TBMM Başkanvekili Nevzat Pakdil, yasama faaliyetlerinin belli bir süreçten geçtiğini ve uzmanlık isteyen bir konu olduğunu söyledi. Pakdil, kanunları çıkartırken teknik konularda yasa yapıcıların yanı sıra, konunun uzmanlarına da ihtiyaç duyulduğunu bildirdi. Pakdil, “Yasa çalışmalarına herkesin katkı vermesi gerekir. Herkese de büyük sorumluluk düşüyor. Bilgilendirme ve altyapı ne kadar sağlıklı olursa yasa da o kadar iyi olur. Onun için tüm bürokrasi üzerine düşen görevi en iyi şekilde yapmalıdır” diye konuştu.
TBMM Genel Sekreteri Ali Osman Koca da yasama faaliyetlerine en iyi şekilde katkı vermek için YASADER’İ kurduklarını ifade etti. Koca, derneğin faaliyetlerine herkesi katkı vermeye çağırdı.

YASADER Başkanı İrfan Neziroğlu ise bürokratlar arasında iletişim ve işbirliğini artırmak istediklerini belirterek, çalışmalar kapsamında başta Azerbaycan olmak üzere bir çok ülkeye yasama eğitimi verdiklerini kaydetti.

Yemekte söz alanlar organizasyondan son derece memnun olduklarını, yasamacıların mutlaka birbirlerini daha iyi tanımaları gerektiğini ve ortak programlar düzenlenmesinin faydalarını dile getirdi.