#
  • Yasader
  • 4.07.2009

Görme Engelli Sivil Toplum Temsilcilerine Yönelik Yasama Okulu Semineri

Yasama Derneği, 4 Temmuz 2009 tarihinde Türkiye Körler Federasyonunun Ankara’da GMK Bulvarındaki Genel Merkezinde, görme engellilerle ilgili çeşitli dernek ve vakıfların temsilcilerinden oluşan sivil toplum grubuna yönelik olarak Yasama Okulu Semineri düzenledi. Seminere İstanbul Milletvekili Lokman Ayva destek verdi.Yasama Derneğinin sivil toplum kuruluşları için düzenlediği yasama okulu projesi kapsamındaki faaliyetler devam ediyor. 20-21 Haziran 2009 tarihlerinde Ankara’da farklı alanlarda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarından 20 temsilcinin katıldığı 2 günlük sertifika programı düzenlenmişti. Yasama Okulu Semineri bu kez, belli bir alanda faaliyet gösteren, sivil toplum temsilcilerine yönelik olarak gerçekleştirildi.

Seminere, aralarında Türkiye Körler Federasyonu Başkanı Emin Demirci’nin,  Engelliler Konfederasyonu Başkanı Turhan İçli’nin de bulunduğu görme engellilerle ilgili çalışmalar yürüten Altınokta Körler Derneği, Evrensel Görme Özürlüler Derneği, Görme Özürlüler Derneği, Beyazay Derneği, Altınokta Körlere Hizmet Vakfı gibi sivil toplum kuruluşlarından 18 kişi katıldı. Seminerde, Yasama Derneği üyesi yasama uzmanları Meclisin yapısı, yasa yapım süreci, parlamenter denetim yolları, bütçe hakkı gibi konularda sunumlar yaptı. Program sonunda katılımcılara sertifika verildi.

Görme engelli sivil toplum kuruluşları temsilcilerini kanun yapım süreci ve parlamenter denetim yolları konularında bilgilendirerek sürece aktif katılımlarına destek verme, Meclis nezdinde görüş ve önerilerin dile getirilebilecekleri yol ve yöntemleri ifade etme amacını taşıyan seminere, İstanbul Milletvekili Lokman Ayva destek verdi.

Bir tam gün süren programda Yasama Derneği üyeleri tarafından aşağıdaki konularda sunumlar yapıldı.

• Yasama ile İlgili Temel Kavramlar ve Kurumlar, İhtisas Komisyonlarının Yapısı ve Komisyonlarda Yasama Süreci (Dilekçe, KİT, İnsan Haklarını İnceleme ve Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonları dahil) (Dr. Fahri Bakırcı- TBMM Kanunlar ve Kararlar Müdür Yardımcısı)

• Bütçe Kanunu ve Bütçeyi Okuma (Mustafa Şahin, TBMM Yasama Uzmanı)

• Genel olarak Kanun Yapım Süreci, Genel Kurul: Gündem, Gündem dışı konuşma ve Genel Kurulda Yasama Süreci (Önerge İşlemi, Temel Kanun ve Anayasa Değişikliği, Cumhurbaşkanlığı ve Anayasa Mahkemesi aşamaları dahil) (Dr. İrfan Neziroğlu- TBMM Kanunlar ve Kararlar Müdürü)

• Parlamenter Denetim Yolları: Yazılı ve Sözlü Soru, Genel Görüşme, Meclis Araştırması,
Meclis Soruşturması ve Gensoru – (Habip Kocaman – TBMM Kanunlar ve Kararlar Müdür Yardımcısı

Sivil Toplum İçin Yasama Okulu Projesi kapsamında talebe göre, farklı illerde farklı STK grupları için benzer programlar düzenlenmesi planlanmaktadır.