#
  • Yasader
  • 21.11.2013

TBMM’de Çocuk Haklarının Korunmasında Uluslararası Hukuk Paneli

“Çocuk Hakları Günü” çerçevesinde, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu bünyesinde bulunan Çocuk Hakları İzleme komitesi himayesinde, UNICEF Türkiye Ofisi, Uluslararası Çocuk Merkezi ve Yasama Derneği ortaklığında, Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi kapsamında, “Çocuk Haklarının Korunmasında Uluslararası Hukukun Önemi Paneli.” TBMM Küçük Grup Toplantı Salonu’nda düzenlendi.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Necdet Ünüvar’ın açılış konuşması yaptığı panelde İstanbul Milletvekili ve TBMM Çocuk Hakları İzleme Komitesi Başkanı Türkan Dağoğlu, BDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata, MHP Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel, CHP İzmir Milletvekili Rıza Mahmut Türmen, AK Parti Adana Milletvekili Fatoş Gürkan, Yasama Derneği Genel Sekreteri Habip Kocaman, UNICEF Türkiye Ofisi Temsilcisi Simon Vis, Hollanda Kraliyeti Büyükelçiliği Müsteşar Yardımcısı Govert Visser ve Uluslararası Çocuk Merkezi Genel Müdürü Münevver Bertan birer konuşma yaptı.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Necdet Ünüvar, Türkiye’de 0,19 yaş arası 25 milyon bireyin yaşadığı genç bir nüfusa sahip olduğunu belirterek, politikaların temelinde çocuk unsuru olmasının önem taşıdığını ifade etti.

Türkiye’nin çocuk politikasında son yıllarda büyük adımlar attığını dile getiren Ünüvar, “Çocukları doğru dünyada yaşatmak politikacılara düşen en önemli görev” dedi.

Ünüvar, TBMM Çocuk Hakları İzleme Komitesi’nin çalışmaları hakkında bilgi verdi ve önemine değindi.

Komisyon Başkanı Ünüvar, Çocuk haklarına gönül vermiş dostlar olarak bugün bu paneli gerçekleştirdiklerini ve toplumların geleceği olan çocuklara karşı sorumluluklarının büyük olduğunu belirtti.

AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Çocuk Hakları İzleme Komitesi Başkanı Türkan Dağoğlu ise panelde gerçekleştirdiği konuşmasında, hükümetin sağlıkta dönüşüm projesiyle 0-18 yaş arasındaki çocukların yaşam kalitesini artırdığını, sağlıktan en üst düzeyde faydalanmalarına olanak sağladıklarını belirtti.

Yeni doğan çocuk ölümlerinin toplumların gelişmişlik düzeyi olarak gösterildiğini ifade eden Dağoğlu, Türkiye’de bebek ölümlerinin artık çok düştüğünü ve binde yedi oranına kadar gerilediğini söyledi. Gelişmiş ülkelerde; Amerika ve Japonya gibi ülkelerde ise bu oranın binde üçler düzeyinde olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin tarihten beri çocuklara çok önem veren bir ülke olduğunu belirten Dağoğlu, Şişli Etfal Hastanesinin 2. Abdülhamit zamanında kurulan dünyadaki ilk çocuk hastanesi olduğunu belirtti.

Dünya parlamentoları arasında kuruluş gününü Çocuk Bayramı olarak kutlayan başka bir parlamento yoktur diyen Dağoğlu, Atatürk’ün de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını çocuklara armağan ettiğini anımsatarak başka bir ülkede böyle bir bayramın olmadığını söyledi.

Bütün yaşamını çocuklarla geçirdiğini belirten Dağoğlu, eğitimin önemine değindi.

Dağoğlu, çocukların cinsel istismar ve şiddete karşı kalma sorununun sadece bir bölgenin sorunu ya da Türkiye’nin sorunu olmadığını bu sorunun bütün dünyanın sorunu olduğunu ifade etti.

BDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata, bir ülkenin geleceğinin çocukların bugününe bakılarak görülebileceğini dile getirdi.

Çocuğa şiddetin coğrafyası olmadığını, her ülkede çocukların şiddete ve cinsel istismara maruz kaldığını anlatan Ata, yasa yapıcı Meclis’e çocuk haklarının korunmasında daha büyük görev düştüğünü belirtti. Ata, cezaevlerinde çocuk tutuklu ve hükümlülerin bulunduğuna da dikkati çekerek, “Türkiye, cezaevlerinde terörist çocuk barındıran ülke durumundan bir an önce kurtulmalı. Ülkemizde nasıl gelecek hayal ediyorsak, çocuklarımıza o hayatı vermeliyiz” diye konuştu.

MHP Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel ise suça muhatap olan çocukların gelecekte de suça meyilli olduklarını belirterek, sorumluluk sahibi kesimlerin üzerine düşeni yapmasının şart olduğunu söyledi.

Demirel, “insanı yaşat ki devlet yaşasın” sözünün doğrusunun “insanı yücelt ki devlet yücelsin” olması gerektiğini ifade ederek, çocuk hakları konusunda “Kitap yazmak, büyük sözler söylemek yetmiyor” dedi.

Demirel, Türkiye’nin Suriyeli sığınmacılara kapısını açtığını, ancak 11-12 yaşındaki Suriyeli kızların dedeleri, babaları yaşındaki erkeklerde para karşılığı evlendirildiğini belirterek, buna önlem alınmasını istedi.

AK Parti Adana Milletvekili Fatoş Gürkan ise gerçekleştirdiği konuşmasında, çocuklara karşı ikinci kez cinsel taciz suçu işleyen kişilere testosteron tedavisi uygulanması gerektiğini, bunun ABD gibi çağdaş ülkelerde de yapıldığını söyledi.

AK Parti Adana Milletvekili Fatoş Gürkan da çocuklara yönelik cinsel istismar suçlarının yer aldığı ceza mevzuatı hakkında bilgi verdi, cezaların artırılmasını öngören yasa teklifinin getireceği yeniliklerden bahsetti.

Çocuklara karşı cinsel istismar suçunun cezasının çağdaş ülkelerde 10 yıl hapisten başladığına dikkati çeken Gürkan, Türkiye’de daha düşük olan ceza miktarının artırılması gerektiğini söyledi. Teklifle testosteron tedavisinin öngörüldüğünü de anlatan Gürkan, “Düzenleme basında ‘hadım yasası’ olarak yer aldı ama hadımla ilgisi yok. Çocuklara karşı ikinci kez cinsel taciz suçu işleyen kişiye testosteron tedavisi yapılmalı. Bu uygulama ABD gibi çağdaş ülkelerde var” diye konuştu.

CHP İzmir Milletvekili Rıza Türmen ise çocukların cinsel istismarındaki en büyük sorunun “çocuk gelinler” olduğunu ifade etti. Toplumun çocuklara karşı işlenen cinsel suçlara karşı duyarlı olduğunu, ancak kızların çocuk yaşta evlendirilmesinin toplum tarafından kabul gördüğünü belirten Türmen, sorunun sadece Türkiye’de değil, dünyada yaygın olduğuna işaret etti.

Dünyada her yıl 14 yaş grubunda 2 milyon kız çocuğun doğum yaptığını kaydeden Türmen, “Oyuncak bebekle oynarken dünyaya gerçek bebek getiriyor ve ne yapacağını anlayamıyor. Bunlar, çocuk gelinlerde ilerleyen yıllarda ağır yaralar açıyor” dedi.

Türk Ceza Kanunu’nda 15 yaş altındaki çocuklara cinsel taciz suçuna 3 yıldan 8 yıla kadar, 15-18 yaş arasındaki çocuklara şikâyete bağlı olarak 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası öngörüldüğünü anlatan Türmen, “Bunu anlamak mümkün değil. Arada büyük fark var. Türk Ceza Kanunu’nda 15 yaş sınırı kaldırılmalı” diye konuştu.

Yasama Derneği Genel Sekreteri Habip Kocaman ise Dünya Çocuk Hakları Gününün Türk ve dünya çocukları için mutlu bir geleceğin kurulmasına katkı sağlamasını dileyerek başladığı konuşmasında zorlu ve yetersiz şartlar altında yaşayan, özel koruma ve ilgiye ihtiyacı olan çocukların tüm ülkelerin gerçeği, derdi ve düşüncesi olduğunu söyledi.

Çocuk mağduriyetlerinin farklı şekillerde dünya ölçeğinde varlığını sürdürmesinin çözüm yönünde uluslararası işbirliğini gerekli kıldığını ifade eden Kocaman, “Bu işbirliğinin hukuki zeminini uluslararası sözleşmeler oluşturmaktadır.” dedi.

Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesini kısa sürede iç hukukun bir parçası yaptığını ve bugünkü panel konusu olan Avrupa Konseyi Lanzarote Sözleşmesinin de çocuk korumaya uluslararası boyutta ciddi katkı sağlayacağına olan inancını ifade etti.

Hollanda Kraliyeti Büyükelçiliği Müsteşar Yardımcısı Govert Visser, ise Hollanda hükümeti olarak çocuk istismarı ve şiddetine karşı her uluslararası platformda destek vereceklerini ifade etti.

Çocuk Merkezi Genel Müdürü Münevver Bertan da çocuk hakları konusunda uluslararası sözleşmelerin önemine değindi.

Panelde ayrıca UNICEF Çocuk Koruma Bölüm Şefi Severine Jacomy Vite “Çocuğu Cinsel Şiddetten Koruma” konusunda bir sunum yaptı.

Uluslararası Çocuk Merkezi İnsan Hakları ve Çocuk Hakları Sorumlusu Adem Arkadaş tarafından da ” Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel İstismar ve Sömürüye Karşı Korunması Sözleşmesi’nin Uygulanması 5’te 1 Kampanyası Tanıtımı” yapıldı.

Panel, AK Parti Adana Milletvekili, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Necdet Ünüvar, AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Çocuk Hakları İzleme Komitesi Başkanı Türkan Dağoğlu, BDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata, MHP Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel, CHP İzmir Milletvekili Rıza Mahmut Türmen, AK Parti Adana Milletvekili Fatoş Gürkan, Yasama Derneği Genel Sekreteri Habip Kocaman, UNICEF Türkiye Temsilcisi Simone Vis, Hollanda Kraliyeti Büyükelçiliği Müsteşar Yardımcısı Govert Visser, Uluslararası Çocuk Merkezi Genel Müdürü Münevver Bertan, UNICEF Çocuk Koruma Bölüm Şefi Severine Jacomy Vite, Uluslararası Çocuk Merkezi İnsan Hakları ve Çocuk Hakları Sorumlusu Adem Arkadaş ve TBMM İdari Teşkilatı Personeli ile birçok davetlinin katılımıyla gerçekleşti.