#
  • Yasader
  • 3.04.2008

“Çocuğa Karşı Şiddete Son” Kampanyası Tanıtım Toplantısı

3 Nisan 2008 tarihinde TBMM’de, ”Çocuğa Karşı Şiddete Son Kampanyası”nın tanıtımına yönelik bir panel düzenlendi. Yasama Derneğinin Ankara Çocuk Hakları Platformu ile birlikte düzenlediği toplantı TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığının himayesinde gerçekleştirildi. Toplantının açılışında TBMM Başkanı Köksal Toptan, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Cevdet Erdöl, Yasama Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Habip Kocaman, Ankara Çocuk Hakları Platformundan Berin Canlı birer konuşma yaptılar.

Panel şeklinde geçen toplantıda Ankara Çocuk Hakları Platformundan Adem Arkadaş, “Birleşmiş Milletler Çocuğa Karşı Şiddet Araştırması ve Avrupa Konseyi Çocuğa Karşı Şiddete Son Verme Kampanyası”na ilişkin bilgi verdi. Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Ferhunde Öktem, “Çocuğa Karşı Şiddetin Etkileri ve Türkiye’de Durum” başlıklı bir sunum yaptı.  Ankara Çocuk Hakları Komitesi ve 18 Medya Grubundan 13 yaşındaki Yağmur Güvenç, “Çocukların Çocuğa Karşı Şiddet ile İlgili Görüşler”ini anlattı.

TBMM BAŞKANI TOPTAN: “ÇOCUK DÜNYANIN HER YERİNDE ÇOCUK”

Cumhurbaşkanı Vekili ve TBMM Başkanı Köksal Toptan, konuşmasına bir çok sivil toplum kuruluşunun TBMM salonlarında etkinlik düzenlemek istediğini ancak, TBMM Başkanlığı tarafından kadınlar ve çocuklar için yürütülen çalışmalara daima öncelik verildiğini söyleyerek başladı.

Toptan: “TBMM’nin çocuklar sözkonusu olduğunda ciddi bir pozitif ayrımcılık yaptığını ve bunu görev bilinciyle, severek yaptığını herkesin bilmesi lazım” diyerek, 23. Dönemde, Parlamento çalışmalarında çocuklar söz konusu olduğunda bütün partilerin aynı noktaya geldiğini, ortak kararların çıktığını gördüklerini söyledi.

Toptan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çocuğa karşı şiddet, en yakından, aileden, belki doğumdan başlıyor. 18 yaşını bitirene kadar, çeşitli şekillerde çocuğa karşı şiddet uygulanıyor. Buna, televizyon yayınları, filmleri, gazeteleri eklemek gerekiyor. Özellikle televizyondaki film ve dizilerdeki şiddet sahnelerinin, çocuğa karşı şiddet olarak da algılanması bana göre yanlış bir yaklaşım olmaz. Bir strateji tespit ederken, bu alanla ilgili çalışma yaparken, ‘Çocuğa karşı şiddeti nasıl önleriz’ diye düşünürken, bu önemli hususun gözden kaçırılmaması lazım.”

TBMM Başkanı Toptan, ”Belki bunu, sizlerin de çalışmaları, katkılarıyla biraz daha genişletmekte yarar var. RTÜK’ün gayretiyle bir uygulama başlatıldı, filmlerin içeriğine yönelik işaretler konuluyor. Ama, toplum yapımız itibariyle acaba o daha çok mu ilgi uyandırıyor, ‘Bu heyecanlı film’ diye. Bunun da tartışılıp, bir strateji tespit edilmesi lazım” diye konuştu.
Köksal Toptan, sigara içilmeyecek yerlerin kapsamını genişleten ve Mayıs ayında yürürlüğe girecek yasada, sigarayla mücadeledeki çocuk konseptinin önem taşıdığını belirterek, ekranlarda sigara sahnelerinin yer almayacağını anımsattı.

“Çocuk dünyanın her yerinde çocuk. Senede 500 bin çocuğun açlık nedeniyle öldüğü bir dünyayı yaşıyoruz” diyen TBMM Başkanı Toptan zenginleşmeyle birlikte bir takım kötü alışkanların ortadan kalkmadığını kaydederek, “Tam tersine, başta uyuşturucu olmak üzere, zenginleşmeyle birlikte çocuklara musallat olan alışkanlar, bu işin ticaretini yapanlar tarafından, zehir olarak o toplumun içerisine enjekte ediliyor. Yapılacak çok iş var, bu çok işi el ele verirsek başarırız diye düşünüyorum. TBMM bu alandaki her çalışma için sizlerin emrindedir. Sosyal sorumluluk duygusuyla yaptığınız bu işler kutsaldır” diyerek sözlerini tamamladı.

YASADER

TBMM Bütçe Müdürlüğü Müdür Yardımcısı ve YASADER Başkan Yardımcısı Habip Kocaman, yaptığı konuşmada, ‘çocuk ve şiddet’ konusunun kimsenin ilgisiz kalamayacağı bir konu olduğunu belirterek, “Bu konuda Parlamento yaklaşımını ortaya koymak görevinin üstümüze düştüğüne inanıyoruz” dedi. Kocaman, konuşmasında ‘çocuk ve şiddet’ konusunda TBMM’de kabul edilen yasalara çeşitli örnekler verdi. Çocuğa karşı şiddeti önlemek amacıyla Meclisin yaptığı çalışmaları anlatan Kocaman, kanun çıkarmanın yeterli olmadığını, bunların izlenmesi gerektiğini vurguladı. Milletvekillerinin verdiği soru önergeleriyle, kamuoyu hassasiyetinin Meclise taşındığını dile getiren Kocaman, Malatya Çocuk Yuvası’ndaki olaylardan sonra soru önergelerinin sayısının arttığını hatırlattı.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Cevdet Erdöl de yaptığı konuşmada, ailelerden, yazılı ve görsel medyadan yardım istedi. TBMM’nin kabul ettiği çeşitli kanunlardan örnekler veren Erdöl, gündemdeki Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası yasasında, 18 yaşını doldurana kadar çocukların sosyal güvence altına alınmasını öngören düzenlemeyi işaret ederek, bunun konu hakkındaki en önemli düzenlemelerden biri olduğunu söyledi.

YAĞMUR GÜVENÇ: “HER ÇOCUĞUN ÖZÜ AYNIDIR”

Ankara Çocuk Hakları Platformu’nun oluşturduğu -18 Medya Grubu’ndan Yağmur Güvenç (13) yaptığı konuşmada çocukların dil, din, ırk ayrımına tabi tutulamayacağını, her çocuğun özünün aynı olduğunu söyledi. Bütün canlıların eşit olduğunu ve hiç bir şeye göre ayrılamayacağını söyleyen Güvenç, çocuk hakları konusunda daha çok seminer ve konferans düzenlenmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

BERİN CANLI: “ÇOCUK HAK SAHİBİ BİR BİREYDİR”

Ankara Çocuk Hakları Platformu adına bir konuşma yapan Berin Canlı ise, 2006 yılında açıklanan ‘Çocuğa Karşı Şiddet Küresel Araştırması Raporu’ sonrasında ülkelerde konuyla ilgili bilgilendirme çalışmalarının yaygınlaştırılması için Türkiye ayağında düzenledikleri ‘Çocuğa Karşı Şiddete Son’ kampanyası ve ‘Ankara Çocuk Hakları Platformu’ hakkında çeşitli bilgiler verdi. Türkiye’nin %41’ini, Ankara’nın ise %35’ini çocukların oluşturduğunu söyleyen Canlı, “1995 yılında Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni onaylayarak yükümlülükleri yerine getirmeyi taahhüt eden Türkiye’de çocuk hakları ihlalleri sürmektedir. Platformumuzun amacı, kamuoyunu çocuk hakları ve çocuğun katılımı konusunda duyarlı hale getirmek, çocuk haklarının ve çocuğun katılımının önündeki engelleri kaldırmak üzere çocukları ve ilgili tarafları güçlendirmektir. ‘Çocuk hak sahibi bir bireydir’ temel yaklaşımı doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi. Toplantının TBMM’nin ev sahipliğinde gerçekleşmesini son derece anlamlı bulduklarını belirten Canlı, milletvekillerinin de bu çalışmalara katılmasının öneminin altını çizdi.

ANKARA ÇOCUK HAKLARI PLATFORMU HAKKINDA

Ankara’da çalışmalarını sürdüren ‘Ankara Barosu Çocuk Hakları Kurulu, Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği, Gündem Çocuk, Özgürlükten Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı, Uluslararası Af Örgütü, Uluslararası Çocuk Merkezi’nin birleşmesiyle oluşturulan Ankara Çocuk Hakları Platformu, 2007 yılında kuruldu.

“Çocuk Hak Sahibi Bir Bireydir” sloganıyla yola çıkan platform, çocuğa yönelik şiddetin engellenmesi amacıyla, imza kampanyası, panel, açık oturum, lobi ve diyalog çalışmalarını bir arada yürütüyor. ‘Çocuğa Karşı Şiddete Son’ kampanyası Türkiye’nin 2010 yılında, BM’e vereceği ‘Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesine İlişkin’ ülke raporunun hazırlanmasına kadar sürecek.