#
  • Yasader
  • 21.07.2020

YASADER’in STK El Kitabı Güncellendi

Yasama Derneği, Türkiye Büyük Millet Meclisi 100. Yıl Etkinlikleri kapsamında “Sivil Toplum İçin Yasama Sürecine Katılım El Kitabı”nı revize etti.

Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemine ilişkin son Anayasa ve İçtüzük değişiklerini esas alarak yeniden düzenlenen kitap, gerek sivil toplum örgütleri gerekse Meclis çalışmalarıyla ilgilenenler için âdeta bir kılavuz niteliği taşıyor.

TBMM Başkanından da STK El Kitabı’na Büyük Destek

2020 yılında güncellenmiş hâliyle okuyucularıyla buluşan “Sivil Toplum İçin Yasama Sürecine Katılım El Kitabı”na “Takdim” başlıklı yazısıyla, TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop da çok değerli katkılarını sundu.

Sayın Şentop yazısında YASEDER ve STK El Kitabı için “Yasama Derneği uzunca bir süredir STK temsilcilerinin TBMM’de yasama ve denetim süreçlerinde nasıl daha etkin olabileceklerine ilişkin çeşitli programlar yapmaktadır. El Kitabı, bu programların kurumsallaşmasına katkı sağlayacak ve bu programlarda kılavuz niteliği gösterecek yegâne materyal niteliğindedir.” ifadelerini kullandı. 

STK temsilcileri için bilgi açığının kapatılmasında El Kitabı’nın desteği olacağına vurgu yapan Şentop, yine, bu yolla STK’lar ile milletvekilleri arasındaki bağın geliştirilerek demokrasinin güçlendirilmesine katkı sağlanacağına işaret etti.

El Kitabı, Meclis ve STK’lar Arasında Köprü Niteliğinde

Dört bölümden oluşan kitabın ilk bölümü, TBMM’nin yapısı, görevleri ve işleyişine ayrılmış. Sorular eşliğinde aydınlatıcı cevaplara yer verilen eserde, Meclis İçtüzüğü’nden yerleşke düzenine, milletvekillerinin faaliyet günlerinden onlarla nasıl daha kolay iletişim sağlanabileceğine kadar merak edilen pek çok soru yanıt buluyor. 

Yasamaya ilişkin temel kavramlar ve kurumların anlatıldığı ikinci bölümde, üye tamsayısı, yasama dönemi, yasama yılı, tatil, ara verme, birleşim, oturum, sıra sayısı gibi birçok Meclis kavramına yer verilirken TBMM Genel Kurulu ve komisyonların yasama sürecindeki işlevleri ve Danışma Kurulunun fonksiyonuna değinilmiş.

El Kitabı’nın üçüncü bölümünde ise TBMM Genel Kurulu ve komisyonlarda kanun yapım süreci anlatılıyor. Burada da yine, kod kanun, çerçeve kanun, geçici kanun, temel kanun ve torba kanun gibi kulağa aşina gelen ancak hangi hâllerde, neye göre isimlendirildiğini bilmediğimiz hukuk terimlerine ilişkin pratik bilgiler mevcut. Sivil toplum kuruluşlarının yasama çalışmalarına nasıl katılacağına dair bilgi notlarını içeren bu bölümden oldukça yararlanılacağı düşünülüyor.

Son bölüm parlamentoya ilgi duyanlar için bir rehber niteliğindeki “Yasama Terimleri Sözlüğü”yle son buluyor.


Belgeler


STK El Kitabı