#
  • Yasader
  • 11.10.2017

YASADER Üyelerinin Dikkatine

Sayın Üyemiz,

Yasama Derneğimiz kurulduğu 2003 yılından beri, amaçları doğrultusunda faaliyetler gerçekleştirerek alanında fayda sağlamaya ve değer oluşturmaya çalışmaktadır.

Derneklerin amaçları çerçevesinde varlıklarını geliştirerek sürdürebilmelerinde yönetimleri kadar her bir üyesinin vereceği destek ve katkı da büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda üyelik aidatı, mali destek anlamında somut bir katkı olduğu kadar aynı zamanda dernekle üyesi arasında birlikteliği yansıtan bir bağ niteliğindedir.

Üyelerimizin aidat durumu Yönetim Kurulumuzca Dernek Tüzüğü’nün 7’nci maddesine göre değerlendirilmiştir. Buna göre, aylık 3 TL (yalnızca üç TL) üyelik aidatı için otomatik ödeme talimatı bulunmayan ve bununla birlikte üç ay ve daha fazla aidat borcu bulunan üyelerimizin üyeliklerinin sona erdirilmesi kararı alınmıştır.

Üyelik aidatının ödenmesi hususunda, birikmiş aidat borcunun 15 Kasım 2017 tarihine kadar Derneğimizin Türkiye Halk Bankası TBMM Şubesindeki 1479-16100018 numaralı hesabına yatırılmasını ve otomatik ödeme talimatının verilmesini rica ediyoruz. Aidat borcunuzu Sayman Üyemiz Mustafa KELEŞ’ten öğrenebilirsiniz.

Tel: 0 312 420 66 88               e-posta: mkeles@gmail.com

Belirtilen tarihe kadar otomatik ödeme talimatı verilmemesi ve aidat borcunun ödenmemesi halinde üyeliğinizin sona erdirileceğini üzülerek belirtiriz.

Anlayışınız ve bugüne kadar göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz.

Yasama Derneği Yönetim Kurulu

​11 Ekim 2017