#
  • Yasader
  • 3.02.2016

Üniversite Gençliği Yasama ve Denetim Süreçlerine Katılım Mekanizmalarını Öğreniyor Projesi

         
 

“ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİ YASAMA VE DENETİM SÜREÇLERİNE KATILIM MEKANİZMALARINI ÖĞRENİYOR” PROJESİ BAŞLIYOR


Yasama Derneği (YASADER), “Üniversite Gençliği Yasama ve Denetim Süreçlerine Katılım Mekanizmalarını Öğreniyor” adıyla yeni bir Proje’ye başlıyor. Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığının Gençlik Projeleri Destek Programı çerçevesinde finanse edilen bu Projenin amacı, üniversite gençliğine TBMM’deki faaliyetleri ve bu süreçlere sivil toplumun katılım mekanizmalarını anlatarak parlamentoya ilişkin farkındalıklarının artırılması ile sivil toplum katılımı konusunda bireysel kapasitelerinin güçlendirilmesini sağlamaktır. Proje ile üniversite gençliğinin TBMM’yi doğrudan TBMM’nin içinden işin uzmanları tarafından tanımalarının sağlanması, böylece TBMM’ye ve yürüttüğü faaliyetlere ilişkin objektif fikirlere sahip olmalarına yardımcı olmaları hedeflenmektedir.

Proje kapsamında Yalova Üniversitesi, Hitit Üniversitesi (Çorum), Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) ve Adıyaman Üniversitesinde yarım gün sunum yarım gün model çalışma şeklinde 1’er günlük etkinlikler gerçekleştirilecektir. Üniversitelerdeki programların tamamlanmasından sonra Ankara’da program gerçekleştirilen üniversitelerden 5’er gencin ve beraberlerinde gelecek akademisyenlerin katılımı ile bir final toplantısı gerçekleştirilecektir.

 

Projeye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

PROJENİN ADI:

ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİ YASAMA VE DENETİM SÜREÇLERİNE KATILIM MEKANİZMALARINI ÖĞRENİYOR PROJESİ

PROJENİN TARAFLARI:

Yasama Derneği – Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı

PROJENİN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ:

Şubat 2016 – Kasım 2016

PROJE KOORDİNATÖRÜ:

Muaz Ayhan IŞIK, Yasama Derneği Yönetim Kurulu üyesi, TBMM Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkan Yardımcısı

PROJENİN AMACI:

Projenin amacı üniversite gençliğine TBMM’deki yasama ve denetim faaliyetlerini ve bu süreçlere sivil toplumun katılım mekanizmalarını anlatarak parlamentoya ilişkin farkındalıklarının artırılması ile sivil toplum katılımı konusunda bireysel kapasitelerinin güçlendirilmesinin sağlanması;

Üniversite gençliğinin TBMM’yi doğrudan TBMM’nin içinden işin uzmanları tarafından tanımalarının sağlanması, böylece TBMM’ye ve yürüttüğü faaliyetlere ilişkin objektif fikirlere sahip olmalarına yardımcı olmaktır.

PROJENİN HEDEFLERİ:

Ülkemizde üniversite gençliği TBMM’yi, dolayısıyla yasama ve denetim faaliyetlerini kaynağından ve güncel bilgiler ile takip edememekte sosyal medya gibi tartışmalı veri kaynaklarından yasama faaliyetlerini izlemektedir. Bu durumun temel sebeplerinden birisinin, gençlikte TBMM’nin işleyişi ve faaliyetlerine ilişkin yeterli bilgi ve farkındalığın oluşmaması olarak düşünülmektedir. Bu itibarla Proje ile hedef kitle olarak belirlenen ülkemizin 4 bölgesinden son 10 yılda kurulmuş 4 üniversitede öğrenciler ile bir araya gelinerek gençlerin TBMM’yi doğrudan yasama ve denetim faaliyetlerinde görev yapan uzmanlardan tanımaları ve TBMM’deki süreçlere daha yakından odaklanmaları sağlanacaktır. TBMM’yi ve işleyişini öğrendikten sonra gençlerle katılım mekanizmaları da paylaşılarak şikâyet eden bireyler yerine katılıma açık ve hukuki zeminde şartları zorlayan genç nesillerin yetişmesine katkı sağlanacaktır. Her bir üniversitede ortalama 100 gencin proje doğrultusunda eğitim alacağı düşünüldüğünde yaklaşık 400 üniversite öğrencisi yasama ve denetim faaliyetleri konusunda daha yetkin ve sivil toplumun katılım süreçlerine ilişkin fikir sahibi bireyler olma şansına erişecektir. Ayrıca kurulan diyalog ve iletişimle üniversite gençliğinin TBMM’yi ve faaliyetlerini daha içselleştirerek izlemesi olanağı sağlanacaktır.

PROJENİN FAALİYETLERİ:

Proje kapsamında projenin yürütüleceği üniversitelerde önce yarım gün sürecek sunumlar gerçekleştirilecektir. Üniversitelerde faaliyetlerin tamamlanmasından sonra Ankara’da her üniversiteden 5’er gencin ve beraberlerinde gelecek akademisyenlerin katılımı ile bir final toplantısı gerçekleştirilecektir.

Üniversitelerde yapılacak yarım günlük teorik sunumlar üniversitelerin uygun konferans salonu vb salonlarında gerçekleştirilecektir. Sunumları TBMM’de yasama ve denetim faaliyetlerinde görev yapan yasama uzmanları ile TBMM idari teşkilatı yöneticileri yapacaktır. Sunum konuları şu şekilde olacaktır:

-TBMM’nin görev ve yetkileri ve TBMM’ye ilişkin temel kavramlar ve kurumlar

-TBMM’de yasama süreci ve sivil toplum katılımı

-TBMM’de denetim süreci, bireysel başvuru yolları ve sivil toplum katılımı

Her bir teorik sunum yaklaşık 50 dk. olarak öngörülmüştür.

Yarım günlük sunumlardan sonra öğleden sonraki oturumda öğrencilerin kendi aralarında oluşturdukları temsili bir komisyonda model yasama çalışması yapılacaktır. Bu model komisyon çalışmasında komisyon başkanı, üyesi ve hükümet temsilcisi gençler bir teklif/tasarı metninin komisyonda görüşülme sürecini canlandıracaktır. Komisyon üyeleri ile hükümet temsilcisinin dışındaki diğer gençler toplantıya katılan milletvekilleri ve STK temsilcileri olarak hareket edecek ve çalışmaya katılacaktır. Yaklaşık 1-1,5 saat sürecek bu model çalışmada gençler öğrendikleri teorik bilgileri pratikte görme ve canlandırma fırsatını elde edecektir.

Üniversitelerde etkinlikler tamamlanınca üniversitelerden gelecek yaklaşık 30 öğrenci (her üniversiteden 6-7 genç) ve akademisyenlerin katılımı ile Ankara’da bir final toplantısı yapılacaktır. Ankara’daki final toplantısında TBMM ziyareti ve parlamenterlerle görüşme imkanı bulunacağı öngörülmektedir.