#
  • Yasader
  • 8.05.2019

YASADER Bursa’da

Yasama Derneği, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yasama ve Denetim Fonksiyonu” projesiyle Bursa Uludağ Üniversitesi’ndeydi.

3 Mayıs 2019 Cuma günü Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerine verilen seminerde, Yasama Uzmanı Murat Eker tarafından “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilgili Kavramlar ve Kurumlar”, Yasama Uzmanı Dr. Günal Seyit tarafından “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yasama Süreci”, Yasama Uzmanı Alper Emre Aydilek tarafından “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Parlamenter Denetim” konulu sunumlar yapıldı. 
Üniversitesinin Asım Kocabıyık Kültür Merkezi’nde gerçekleşen tek günlük seminerin ikinci bölümünde ise “Model Genel Kurul” etkinliğiyle, öğrencilere Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin pratikteki işleyişi aktarılmaya çalışıldı. 
Konferansın ardından YASADER üyeleri, Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Sabahattin Yürekli ve eşliğindeki akademisyenlerle bir araya geldi.