#
  • Yasader
  • 27.03.2016

TBMM’ye Bireysel Başvuru Yollarının Tanıtılması ve Desteklenmesi Projesi – İzmir Programı

Yasama Derneği (YASADER), “TBMM’ye Bireysel Başvuru Yollarının Tanıtılması ve Desteklenmesi Projesi” adıyla bir Proje yürütmektedir. Hollanda Büyükelçiliğinin MATRA Programı çerçevesinde finanse edilen bu Projenin amacı, TBMM’ye ve Kamu Denetçiliğine bireysel başvuru yollarına ilişkin farkındalığı artırmak; söz konusu kurumlara mevzuata uygun ve nitelikli bireysel başvuruların yapılmasını sağlayarak bireysel başvuru yollarının etkinliğini artırmak ve böylece Anayasa ile güvence altına alınmış temel bir hak olan “dilekçe hakkı”nın daha aktif hale getirilmesini sağlamaktır.

Proje ile sivil toplum kuruluşlarına, TBMM’ye ve Kamu Denetçiliği Kurumu’na bireysel başvuru yollarına ilişkin eğitim verilerek sivil toplum kuruluşlarının sürece yönelik farkındalıklarını ve katılımlarını artırmak hedeflenmektedir. Ayrıca TBMM’ye bireysel başvuru yolları konusunda çalışmaları bulunan akademisyenlerin Projeye dâhil edilmesi ile Yasama Dergisinin bastırılacak iki özel sayısında konu ile ilgili makalelerin yayınlanması ve bu alandaki çalışmaların artırılması hedeflenmektedir.

Proje kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere üç büyük şehirde ikişer günlük etkinlik planlanmıştır. Her bir etkinlikte, çevre illerden gelecek STK temsilcileri dâhil olmak üzere çeşitli alanlarda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin katılımı öngörülmektedir.      İllerdeki etkinlikler tamamlandıktan sonra sonuçların topluca değerlendirilmesi için Ankara’da final toplantısı yapılacaktır. Final toplantısına komisyon başkanları, milletvekilleri, akademisyenler ve STK temsilcileri davet edilecektir.

Proje kapsamında ilk program, 23-24 Ekim 2015 tarihlerinde İstanbul’da İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsünde gerçekleştirildi. Programa başta İstanbul’da olmak üzere, Bursa, Edirne, Kocaeli ve Sakarya’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katıldı. Proje kapsamında ikinci program, 8-9 Ocak 2016 tarihinde Ankara’da TOBB ETÜ Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Bu Programa başta Ankara olmak üzere Çorum, Eskişehir, Kayseri ve Konya’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katıldı.

Proje kapsamında üçüncü program, 26-27 Mart 2016 tarihlerinde İzmir’de Yaşar Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Bu Programa başta İzmir olmak üzere Balıkesir, Çanakkale, Denizli ve Manisa illerinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katıldı. Programa kadın hakları, engelli hakları, işçi hakları, çocuk hakları, çevre hukuku ve sosyal politika gibi pek çok alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşunun katılımı sağlandı.

Programın birinci gününde; Proje Koordinatörü ve TBMM Araştırma Hizmetleri Başkan Yardımcısı Semra GÖKÇİMEN’in Yasama Derneği ve Proje hakkında yaptığı konuşmasından sonra; Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölüm Başkanı ve Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fevzi DEMİR “Hukuk Devletinde Dilekçe Hakkının ve Bireysel Başvurun Önemi”, Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Kamu Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fehmi Kerem BİLGİN ise “Genel Olarak TBMM’ye Bireysel Başvuru Yolları” başlıklı sunumları ile katılımcılara konu hakkında bilgiler verdi. Daha sonra, Yasama Derneği Başkanı ve TBMM Başkan Müşaviri Habip KOCAMAN TBMM’nin işleyişi ve parlamenter denetimin önemi üzerine bir sunum yaptı. Aynı gün Dilekçe Komisyonu, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ile Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunda görevli yasama uzmanları, her bir komisyona nasıl başvuru yapılacağı ve bu başvuruların nasıl inceleneceği konusunda uygulamadan örnekler de sunarak katılımcılara bilgi verdi. Kamu Denetçiliği Kurumu uzmanı tarafından ise, bireysel başvuruya imkân tanıyan bir diğer yol olan ve TBMM’ye bağlı ve kamu tüzel kişiliğini haiz Kamu Denetçiliği Kurumuna bireysel başvuruda bulunma usulü ve bu başvuruların nasıl inceleneceği konusunda bir sunum gerçekleştirildi.

Programın ikinci gününde ise katılımcılara uygulamaya yönelik eğitim verilmesi amacıyla atölye çalışması yapıldı. Bu atölye çalışması kapsamında, katılımcılar gruplara ayrılarak Dilekçe Komisyonu, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ile Kamu Denetçiliği Kurumu’nda görevli uzmanların refakatinde kendilerine bir sorun alanı belirleyerek bu sorun hakkında bireysel başvuru dilekçeleri oluşturdu. Ardından söz konusu dilekçeler okunmak suretiyle sorun alanı, başvuruda bulunulan kurumun isabetli olup olmadığı ve dilekçe üzerinde tartışma açıldı ve görüşler dile getirildi. İki günlük programın sonunda katılımcılara sertifikaları takdim edildi.

Projenin Ankara’da gerçekleştirilecek son toplantısında, illerde gerçekleştirilen programların sonuçlarının topluca değerlendirilmesi planlanmaktadır.