#
  • Yasader
  • 25.09.2012

Katılımın Genç Hali Projesi Tamamlandı

2011-2012 yıllarında Yasama Derneği ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ortaklığında, gençlerin ve gençlik örgütlerinin kendi ihtiyaçlarını TBMM gündemine taşıyabilme yolları ile yasama süreçlerine dâhil olma konusundaki araç ve yöntemlere ilişkin bilgiye erişimlerinin artırılmasını ve yasama süreçlerine katılımının geliştirilmesini hedefleyen “Katılımın Genç Hali Projesi” tamamlanmıştır.

Proje kapsamında İstanbul’da, Yasama Derneğini temsilen Engin KAYA ve İsmail Doğanay; Toplum Gönüllüleri Vakfını temsilen Ceyda Özdemir, Özlem Ezgin ve Burcu Oy’dan oluşan ekip tarafından iki eğitim programı gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca yapılan eğitim programı çerçevesinde Başak Tuğsavul, Engin Kaya, Habip Kocaman, Özlem Ezgin ve Yörük Kurtaran’dan oluşan yayın ekibi tarafından “Gençler İçin Yasamaya Giriş” adıyla bir kitapçık hazırlanmıştır. 


Belgeler


Gençler İçin Yasamaya Giriş