#
  • Yasader
  • 19.12.2010

Mülteci Hakları Koordinasyonu Üyelerine Yasama Sunumu

Çeşitli STK’ların bir araya gelerek oluşturdukları Mülteci Hakları Koordinasyonu üyelerine yönelik 19 Aralık 2010 tarihinde Yasama Derneği üyesi Kenan Altaş tarafından yasama sürecine ilişkin yarım günlük eğitim verildi. Eğitimde, kanun yapım tekniği, Komisyonlarda ve Genel Kurul’da kanun yapım süreci ile denetim yolları hakkında bilgi verilerek, sivil toplumun bu faaliyetlere ne şekilde katılabileceği anlatıldı.