#
  • Yasader
  • 12.11.2019

YASADER’in Son Durağı: Trabzon

Yasama Derneği, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yasama ve Denetim Fonksiyonu” isimli projesini kısmen tamamladı.

Proje kapsamında 6 üniversitede seminer düzenlemeyi hedefleyen Dernek, yürüttüğü etkinlikler dâhilinde son olarak Trabzon Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi.

1 Kasım 2019 Cuma günü gerçekleştirilen seminerin ilk bölümünde, Yasama Uzmanı Ahmet Kaymaz tarafından “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilgili Kavramlar ve Kurumlar”, TBMM Kanunlar ve Kararlar Başkan Yardımcısı Burak Baylan tarafından “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yasama Süreci” ve Yasama Uzmanı Kâmil Atlay tarafından “Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sisteminde Denetim Süreci” konulu sunumlar yapıldı.

Konferansın ikinci bölümünde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin pratikteki işleyişini aktarmak amacıyla “Model Genel Kurul” çalışmasını uygulayan Dernek, toplantı sonunda üniversitenin Hukuk Fakültesi Sekreteri Perihan Kukul’u da ziyaret etti.

Siyasallılar Vakfı ve İçişleri Bakanlığı’yla ortaklaşa yürütülen proje, Ankara’da gerçekleştirilecek final toplantısıyla son bulacak.