#
  • Yasader
  • 12.05.2012

Yerel STK’ lar İçin Yasama Okulu Projesi Burdur Toplantısı

Türkiye Büyük Millet Meclisinde çalışan bir grup yasamacı tarafından 2003 yılında kurulmuş olan Yasama Derneği (YASADER), son yıllarda sivil toplum kuruluşlarına yönelik gerçekleştirdiği faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi. Yerel STK’ların sorunlarını ve önceliklerini Parlamento’ya daha etkin bir şekilde taşımalarına katkı sağlamayı amaçlayan; Hollanda Büyükelçiliğinin MATRA Programı işbirliği ile yürütülen “Yerel STK’lar İçin Yasama Okulu Projesi”nin eğitim ve atölye çalışmalarının dördüncüsü 12-13 Mayıs tarihlerinde Burdur Grand Özeren Otel’de yapıldı. Toplantıya, Burdur’un yanı sıra Isparta’dan da yerel sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Toplantının Cumartesi günkü oturumunu, Burdur milletvekilleri Sayın Bayram Özçelik ve Sayın Hasan Hami Yıldırım da teşrif ettiler.

Hollanda Büyükelçiliğinin MATRA Programı çerçevesinde finanse edilen Proje’nin amacı, sivil toplum kuruluşlarını TBMM’nin yasama ve denetim faaliyetleri konusunda bilgilendirerek sürece aktif katılımlarına destek vermek. Toplantılar, STK’ların Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin çalışma düzenini bilmeleri, milletvekillerinden bir konunun farklı şekillerde TBMM gündemine taşınmasını talep etmeleri bakımından önem arz ediyor.

Burdur toplantısında da eğitim ve atölye çalışmaları çerçevesinde, STK temsilcilerini yasa yapma süreci ve parlamenter denetim yolları konularında bilgilendirici sunumlar ve konu bazlı oluşturulan gruplar vasıtasıyla uygulamalı çalışmalar gerçekleştirildi. Bu bağlamda, STK’ların gündeme getirmek istedikleri sorunları, bir yasama materyali (yasa teklifi taslağı, sözlü veya yazılı soru, genel görüşme veya meclis araştırması önergeleri taslakları vs.) haline getirmelerine yönelik uygulamalı atölye çalışmaları yapıldı.

Son derece sıcak bir atmosferde geçen eğitim çalışmalarına katılan temsilciler, aktivitelerin çok yararlı olduğu yönünde görüş belirtirken, bu tür çalışmaların Türkiye genelinde yaygınlaştırılmasına yönelik temennilerini dile getirdiler. Burdur Grand Özeren Otel’de, Cumartesi günü saat 9.30’da başlayan Seminer, Pazar günü öğlen Burdur Vali Yardımcısı Sayın Hamdullah Suphi Özgödek’in katılımıyla yapılan sertifika töreniyle tamamlandı.

12-13 Mayıs’ta Burdur’da yapılan son eğitim çalışmalarının ardından Haziran ayında Ankara’da düzenlenecek final toplantısında, bahsi geçen 4 ilde çalışmalara katılan STK temsilcileri arasından bir grup Haziran ayı içerisinde Meclis çatısı altında bir araya getirilecek.