#
  • Yasader
  • 26.11.2011

Yerel STK’ lar İçin Yasama Okulu Projesi Bolu Toplantısı

Yerel STK’ların sorunlarını ve önceliklerini Parlamentoya daha etkin bir şekilde taşımalarına katkı sağlamayı amaçlayan ve Hollanda Büyükelçiliği tarafından finanse edilen “Yerel STK’lar İçin Yasama Okulu Projesi”nin ilk eğitim ve atölye çalışmaları 26 – 27 Kasım tarihlerinde Bolu’da yapıldı.

Eğitim ve atölye çalışmaları çerçevesinde, STK temsilcilerini yasa yapma süreci ve parlamenter denetim yolları konularında bilgilendirici sunumlar ve konu bazlı oluşturulan gruplar vasıtasıyla uygulamalı çalışmalar gerçekleştirildi. Bu bağlamda, STK’ların gündeme getirmek istedikleri sorunları, bir yasama materyali (yasa teklifi taslağı, sözlü veya yazılı soru, genel görüşme veya meclis araştırması önergeleri  taslakları vs.) haline getirmelerine yönelik uygulamalı atölye çalışması yapıldı.

Koru Otel’de, Cumartesi günü saat 9.30’da başlayıp, Pazar günü öğleden sonra yapılan sertifika töreniyle tamamlanan eğitimlere, Bolu’nun yanı sıra Zonguldak, Düzce ve Karabük illerinden de STK temsilcileri katıldı. Yerel basının da büyük ilgi gösterdiği ve son derece sıcak bir atmosferde geçen eğitim çalışmalarına katılan temsilciler, aktivitelerin son derece yararlı olduğu yönünde fikir beyan ederken, bu tür çalışmaların tüm Türkiye genelinde yaygınlaştırılmasına yönelik temennilerini dile getirdiler.