#
  • Yasader
  • 21.06.2012

Yerel STK’ lar İçin Yasama Okulu Projesi Final Toplantısı

     
 YEREL STK’LAR İÇİN YASAMA OKULU PROJESİ

 


Yasama Derneğinin Hollanda Büyükelçiliği Matra Programı çerçevesinde ve yerel STK’ların sorunlarını ve önceliklerini Parlamentoya daha etkin bir şekilde taşımalarına katkı sağlamayı amaçlayan “Yerel STK’lar İçin Yasama Okulu Projesi”nin final toplantısı 20 Haziran 2012 Çarşamba günü TBMM’de gerçekleştirildi. TBMM Küçük Grup Salonunda saat 10:00’ da başlayan Programa Bolu, Trabzon, Çorum ve Burdur İllerinden 25 STK temsilcisi katıldı.

Proje Koordinatörü ve TBMM Kanunlar ve Kararlar Başkan Yardımcısı Semra GÖKÇİMEN’in sunumu ile başlayan Programda, açılış konuşmaları Hollanda Büyükelçiliği Politik Bölüm Müsteşarı Govert VISSER ve Yasama Derneği Başkanı ve TBMM Genel Sekreteri Dr. İrfan NEZİROĞLU tarafından yapıldı. Bolu Milletvekili Ali ERCOŞKUN’un konuşmasından sonra Bolu İl Temsilcisi Ayşegül ÖZER (Bolu Çevre Derneği), Trabzon İl Temsilcisi Canan TANRIVER (Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu), Çorum İl Temsilcisi Selime ERGÜVEN (Sevgi Derneği) ve Burdur İl Temsilcisi Nuri AKTAN (Tüccar ve İşadamları Derneği) sorunlarını ve Proje hakkındaki değerlendirmelerini ifade ettiler. Saat 12:00’de sona eren toplantının ardından TBMM Yerleşkesi ve Genel Kurul Toplantı Salonu gezildi ve Birinci Meclis Binasına ziyaret gerçekleştirildi.

Katılımcılar tarafından Projenin amacına hizmet ettiği ve bu tür projelerin devamının ve yaygınlaştırılmasının çok önemli olduğu ısrarla vurgulandı. Projenin ilk eğitim ve atölye çalışmaları 26-27 Kasım tarihlerinde Bolu’da (Zonguldak, Düzce, Kastamonu ve Karabük illerinden de STK temsilcileri katılımıyla); ikincisi 3-4 Aralık tarihlerinde Trabzon’da (Ordu, Giresun ve Rize illerinden de STK temsilcileri katılımıyla), 5-6 Mayıs tarihlerinde Çorum’da (Amasya İlinden de STK temsilcileri katılımıyla) ve 12-13 Mayıs tarihlerinde Burdur’da (Isparta İlinden de STK temsilcileri katılımıyla) gerçekleştirilmişti.

Söz konusu dört ilde yapılan eğitim çalışmalarında toplam 13 ilden 98 STK’dan 110 STK temsilcisine eğitim verilmiş ve bu STK’ların yasama sürecine katılımları desteklenmeye çalışılmıştır. Bu toplantılar iki gün sürmüş ve bu iki günde birbirini tamamlayan çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Toplantının ilk gününde yasama süreci, denetim sürecini de kapsayacak biçimde başından sonuna kadar özetlenerek ve STK’ların kullanımına elverişli hâle getirilerek anlatılmıştır. Bu sunumlarda yasamaya ilişkin temel kavram ve kurumlar tanıtılmış ve arkasından komisyonlarda ve Genel Kurulda yasa yapım süreci açıklanmıştır. Ayrıca, bireysel başvuruların yapılabildiği İnsan Haklarını İnceleme, Dilekçe, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği komisyonlarındaki işleyiş anlatılmış ve son olarak yasama faaliyetlerini güncel olarak izleyebilmelerine imkân veren TBMM web sayfasının tanıtımı yapılmıştır. İkinci günde ise birinci gün öğretilenlerin pratiğe aktarılması için çalışmalar yapılmıştır. Oluşturulan gruplar kendilerince önemli gördükleri sorunların hangi yöntemle daha iyi çözülebileceğini değerlendirildikten sonra seçtikleri yönteme göre taslaklar oluşturmuşlardır. Böylece yerel STK’lar, yasama sürecine katılımın düşünüldüğü gibi güç bir iş olmadığının farkına varmışlar ve önemli görülen sorunların küçük bir çalışmayla TBMM’nin gündemine taşınabileceğini görmüşlerdir.

Kuşkusuz bu katılımın yerel düzeyde katılımla birlikte yürümesi önem taşımakta ve katılım bir kez başladıktan sonra bunun genişleyerek artması hedeflenmektedir. Bu toplantılarda yapılan gözlemlerden birisi, yerel STK’larda çok ciddi bir potansiyel bulunduğu ve bu potansiyelin harekete geçirilmesi hâlinde demokrasinin gelişiminde çok önemli mesafeler alınabileceği yönündedir.

Bu tür çalışmaların, yerel STK’ların karar alma ve özellikle yasama sürecine katılımını artıracağı ve demokratik kültürün, dolayısıyla demokrasinin gelişimine katkı yapacağı inancıyla bundan sonra da yaygınlaştırılarak tekrarlanması planlanmaktadır. Bu çalışmalara katılan STK temsilcilerinin de aynı inançla öğrendiklerini hayata geçirmek için çalışmaları ve süreçte sürekli ve aktif olarak yer almaları enerjilerin birleşmesini ve sivil toplum katılımı konusunda mesafe alınmasını sağlayacaktır. Bu nedenle bu süreçte yer almış herkesin katılımın artması için yapabileceği bir şeyler olduğunun akılda tutulması ve sivil toplum katılımının uzun ve çaba gerektiren bir süreç olduğunun hatırlanmasıyla yol almak mümkün olacaktır.

Özetle, demokrasinin kendisi ve demokratik kültür bir süreç olup, sivil toplumun yükselen katılımı bu süreçte yol almayı sağlayacaktır.