#
  • Yasader
  • 23.06.2009

Sivil Toplum için Yasama Okulu Projesi

Yasama Derneği sivil toplum kuruluşları için yasama okulu projesi kapsamında 20-21 Haziran 2009 tarihlerinde Ankara’da 2 günlük sertifika programı düzenledi. Dernek üyesi yasama uzmanlarının sunum yaptığı programa farklı alanlarda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarından 20 temsilci katıldı. Program sonunda katılımcılara sertifika verildi.Projenin amacı sivil toplum kuruluşları temsilcilerini kanun yapım süreci ve parlamenter denetim yolları konularında bilgilendirerek sürece aktif katılımlarına destek vermektir. Yasama süreci ve parlamenter denetim yollarının sivil toplum kuruluşlarınca yeterince bilinmemektedir. TBMM’de yasama sürecine katılım denince sivil toplum kuruluşları çoğunlukla komisyon toplantılarına katılımı anlamaktadır. Oysa görüş ve önerilerin dile getirilebileceği birçok alternatif yol bulunmakta olup gündem dışı konuşma, sözlü veya yazılı soru, genel görüşme ve meclis araştırmasının bunlardan sadece birkaçıdır.
Programa farklı alanlarda faaliyet gösteren STK’lardan (İnsan Hakları Ortak Platformu, İnsan Hakları Derneği, MazlumDer, Altınokta Körlere Hizmet Vakfı, Türkiye Körler Federasyonu, Gündem Çocuk Derneği, Uluslararası Çocuk Merkezi, Ankara Çocuk Hakları Platformu, Milletvekillerini ve Seçilmişleri İzleme Komiteleri/Derneği-TÜMİKOM, Başkent Kadın Platformu, Tüketiciler Derneği, Batı Anadolu Sanayici, İşadamları ve Yöneticileri Derneği, Parlamenter Danışmanları Derneği, Uçan Süpürge ve Elektromekanik Sanayiciler Derneği) 20 kişi katıldı.
İki tam gün süren programda Yasama Derneği üyeleri tarafından aşağıdaki konularda sunumlar yapıldı.
•    TBMM’de Halkla İlişkiler, TBMM Web sayfası (Mustafa Doğanay-TBMM Yasama Uzmanı)
•    Türkiye’de Politika Oluşturma Süreci: Planlama ve Bütçeleme – (Mustafa Biçer – TBMM Bütçe Müdür Yardımcısı)
•    Yasama ile İlgili Temel Kavramlar (Yasama dönemi ve yasama yılı, Toplantı gün ve saatleri, Birleşim ve oturum, Üye tam sayısı, Tatil ve ara verme, Olağanüstü toplantı, Yoklama ve toplantı yeter sayısı, Karar yeter sayısı ) ve Kurumlar (Başkanlık Divanı, Danışma Kurulu, Siyasi Parti Grupları) (Dr. Fahri Bakırcı- TBMM Kanunlar ve Kararlar Müdür Yardımcısı)
•    Genel olarak Kanun Yapım Süreci- (Dr. Fahri Bakırcı- TBMM Kanunlar ve Kararlar Müdür Yardımcısı)
•    Kanun Tasarılarının Hazırlanması: Bakanlık ve Başbakanlık Aşaması – (Bilal Durdalı – Başbakanlık Yasama Uzmanı)
•    İhtisas Komisyonlarının Yapısı ve Komisyonlarda Yasama Süreci(Dilekçe, KİT, İnsan Haklarını İnceleme ve Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonları dahil) – (Dr. Fahri Bakırcı- TBMM Kanunlar ve Kararlar Müdür Yardımcısı)
•    Bütçe Kanunu ve Bütçeyi Okuma (Mustafa Şahin, TBMM Yasama Uzmanı)
•    Genel Kurul: Gündem, Gündem dışı konuşma ve Genel Kurulda Yasama Süreci (Önerge İşlemi, Temel Kanun ve Anayasa Değişikliği, Cumhurbaşkanlığı ve Anayasa Mahkemesi aşamaları dahil) (Dr. İrfan Neziroğlu- TBMM Kanunlar ve Kararlar Müdürü)
•    Parlamenter Denetim Yolları: Yazılı ve Sözlü Soru, Genel Görüşme, Meclis Araştırması, Meclis Soruşturması ve Gensoru – (Habip Kocaman – TBMM Kanunlar ve Kararlar Müdür Yardımcısı)
Program sonunda katılımcılara sertifika verildi.
Sivil Toplum İçin Yasama Okulu Projesi kapsamında farklı illerde farklı STK grupları için benzer programlar düzenlenmesi planlanmaktadır. Bu çerçevede 4 Temmuz 2009 tarihinde engellilerle ilgili sivil toplum kuruluşlarına yönelik bir program gerçekleştirilecektir.