#
  • Yasader
  • 6.04.2014

Üniversitelerde Parlamento Hukuku Çalışmalarının Güçlendirilmesi Projesi – Selçuk Üniversitesi

     

Yasama Derneğince Hollanda Büyükelçiliği Matra Programı kapsamında yürütülen “Üniversitelerde Parlamento Hukuku Çalışmalarının Güçlendirilmesi Projesi” çerçevesinde üçüncü program Konya’da Selçuk Üniversitesinin işbirliği ile gerçekleştirildi.

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonunda 4 Nisan 2014 Cuma günü saat 09.30’da açılışı yapılan Programın Kapanış ve Sertifika Töreni ise 5 Nisan 2014 Cumartesi günü saat 14:30’da Rixos Otel’de gerçekleştirildi.

Proje’nin amacı üniversitelerde parlamento hukuku alanının anayasa hukukundan ayrı, özerk bir alan haline gelmesini ve kurumsallaşmasını sağlamak; öğretim üyeleri ve öğrencilerin TBMM’nin yasama ve denetim süreçlerine ilgilerini ve katılımlarını güçlendirmek; TBMM’nin, yasama sürecinin iyileştirilmesinde üniversitelerin teorik birikimlerinden yararlanmasını sağlamak.

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonunda yapılan Programın ilk gününde TBMM’nin yasama ve denetim süreçlerine ilişkin teorik eğitim verildi. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Mevlana Üniversitesi Hukuk Fakültesinden öğrencilerin geniş katılımıyla gerçekleştirilen programda Proje Koordinatörü Semra GÖKÇİMEN ve Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer ULUKAPI açılış konuşmalarını yaptılar.

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi ve Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Faruk BİLİR Parlamento Hukukunun anlamı, önemi ve çerçevesi üzerinde ilk sunumu gerçekleştirdi. Derneğimiz üyelerinden yasama uzmanları  Bahadır YEŞİLIRMAK ve Mahmut BÜLBÜL  ise yasama ve denetim süreçlerine ilişkin bilgileri aktardılar. Programın  ikinci günü ise 5 Nisan 2014 Cumartesi günü saat 14:30’da Rixos Otel’de gerçekleştirildi. İkinci günde öğrencilerin aktif katılımıyla Model Parlamento Çalışması yapıldı. Öğrenciler önce Model Parlamentoda kullanılacak kendi belirledikleri konularda soru, Meclis araştırması ve genel görüşme önergeleri ile gündem dışı konuşma, kanun teklifi vb araçları hazırladılar; daha sonra ise parlamento çalışmasını gerçekleştirdiler. Program aynı gün Sertifika Töreni ile sona erdi.

 

ÜNİVERSİTELERDE PARLAMENTO HUKUKU ÇALIŞMALARININ GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ PROGRAMI

4-5 Nisan 2014 Konya, Selçuk Üniversitesi

Birinci Gün Programı 4 Nisan 2014 Cuma
YER: Selçuk Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Konferans Salonu,  Konya
 
09:00 KAYIT
09:30-10:00 AÇILIŞ KONUŞMALARI(YASADER ve Üniversitelerde Parlamento Hukuku Çalışmalarının Güçlendirilmesi Projesinin tanıtımı)

 

Semra GÖKÇİMEN – Proje Koordinatörü

Prof. Dr. Ömer ULUKAPI – Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

10:00-11:00 Parlamento Hukukunun anlamı, önemi ve çerçevesi

 

Prof. Dr. Faruk BİLİR
Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı & Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

11:00-11:15 ARA
11:15-12:15 TBMM’de temel kavramlar ve kurumlar

 

Bahadır YEŞİLIRMAK – YASADER Üyesi

12:15-14:00 ÖĞLE ARASI
14:00-15:00 Yasama sürecinin işleyişi(Kanun teklif ve tasarılarının hazırlanması, Komisyon, Genel Kurul ve Cumhurbaşkanlığı aşamaları)

 

Bahadır YEŞİLIRMAK – YASADER Üyesi

15:00-15:15 ARA
15:15-16:15 TBMM’de Bilgi Edinme ve Denetim Yolları(Yazılı ve sözlü soru, Meclis araştırması, genel görüşme önergeleri ile gündem dışı konuşma ve bireysel başvuruların yapıldığı komisyonlar)

 

Mahmut BÜLBÜL – YASADER Üyesi

16:15-16:45 Değerlendirme ve ertesi güne hazırlık

 

Dr. Fahri BAKIRCI – Proje Koordinatör Yardımcısı

16:45 KAPANIŞ
İkinci Gün Programı 5 Nisan 2014 Cumartesi
YER: Rixos Otel, Selcuklu, İstanbul Yolu, Konya
 
09:30 AÇILIŞ
09:30-10:00 İlk gün oturumlarının kısa bir değerlendirmesi
10:00-11:00 Model Parlamentoda kullanılacak araçların hazırlanması(Soru, Meclis araştırması ve genel görüşme önergeleri, gündem dışı konuşma, kanun teklifi vb..)
11:00-11:15 ARA
11:15-12:30 Model parlamento çalışması
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:30 Programın değerlendirilmesi
14:30-15:00 SERTİFİKA TÖRENİ VE KAPANIŞ