#
  • Yasader
  • 18.04.2014

Üniversitelerde Parlamento Hukuku Çalışmalarının Güçlendirilmesi Projesi – İstanbul Üniversitesi

     

Yasama Derneğince Hollanda Büyükelçiliği Matra Programı kapsamında yürütülen “Üniversitelerde Parlamento Hukuku Çalışmalarının Güçlendirilmesi Projesi” çerçevesinde dördüncü ve son program İstanbul’da İstanbul Üniversitesinin işbirliği ile gerçekleştirildi.

İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi Büyük Salonda 18 Nisan 2014 Cuma günü saat 09.30’da açılışı yapılan Programın Kapanış ve Sertifika Töreni ise 19 Nisan 2014 Cumartesi günü saat 14:30’da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Enstitüsü Dershanesinde gerçekleştirildi.

Proje’nin amacı üniversitelerde parlamento hukuku alanının anayasa hukukundan ayrı, özerk bir alan haline gelmesini ve kurumsallaşmasını sağlamak; öğretim üyeleri ve öğrencilerin TBMM’nin yasama ve denetim süreçlerine ilgilerini ve katılımlarını güçlendirmek; TBMM’nin, yasama sürecinin iyileştirilmesinde üniversitelerin teorik birikimlerinden yararlanmasını sağlamak.

İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi Büyük Salonda yapılan Programın ilk gününde TBMM’nin yasama ve denetim süreçlerine ilişkin teorik eğitim verildi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri ile Anayasa Kürsüsü asistanları ve yüksek lisans öğrencilerinin katıldığı programda Proje Koordinatörü Semra GÖKÇİMEN önce YASADER ve Projenin tanıtımını yaptı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem SÖZÜER TBMM’de Türk Ceza Hukuku Reformu Sürecine ilişkin sunumunu gerçekleştirdi. Sayın SÖZÜER konuşmasında Proje’nin önemine vurgu yaparken, bu programdan diğer öğrencilerin de faydalanması gerektiğini ve programın daha fazla katılımla tekrarlanmasına ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Programın devamında Proje Koordinatör Yardımcısı ve Yasama Derneği kurucu üyesi Dr. Fahri BAKIRCI Parlamento Hukukunun anlamı, önemi ve çerçevesi üzerinde, Derneğimiz Genel Sekreteri ve TBMM Kanunlar ve Kararlar Başkanı Habip KOCAMAN ve yasama uzmanı  Bahadır YEŞİLIRMAK ise yasama ve denetim süreçlerine ilişkin bilgileri aktardılar. Programın  ikinci günü ise 19 Nisan 2014 Cumartesi günü saat 14:30’da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Enstitüsü Dershanesinde gerçekleştirildi. İkinci günde öğrencilerin aktif katılımıyla Model Parlamento Çalışması yapıldı. Öğrenciler önce Model Parlamentoda kullanılacak kendi belirledikleri konularda soru, Meclis araştırması ve genel görüşme önergeleri ile gündem dışı konuşma, kanun teklifi vb araçları hazırladılar; daha sonra ise parlamento çalışmasını gerçekleştirdiler.  Program aynı gün Sertifika Töreni ile sona erdi.

 

ÜNİVERSİTELERDE PARLAMENTO HUKUKU ÇALIŞMALARININ GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ PROGRAMI

18-19 Nisan 2014 İstanbul, İstanbul Üniversitesi

Birinci Gün Programı: 18 Nisan 2014 Cuma
YER: İ.Ü. Kongre ve Kültür Merkezi Büyük Salon Beyazıt-İstanbul
 
09:00 KAYIT
09:30-09:40 AÇILIŞ KONUŞMALARI(YASADER ve Üniversitelerde Parlamento Hukuku Çalışmalarının Güçlendirilmesi Projesinin tanıtımı)Semra GÖKÇİMEN – Proje Koordinatörü
09:40-10:00 TBMM’de Türk Ceza Hukuku Reformu SüreciProf. Dr. Adem SÖZÜER – İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
10:00-11:00 Parlamento Hukukunun anlamı, önemi ve çerçevesiDr. Fahri BAKIRCI – Proje Koordinatör Yardımcısı
11:00-11:15 ARA
11:15-12:15 TBMM’de temel kavramlar ve kurumlarBahadır YEŞİLIRMAK – YASADER Üyesi
12:15-14:00 ÖĞLE ARASI
14:00-15:00 Yasama sürecinin işleyişi(Kanun teklif ve tasarılarının hazırlanması, Komisyon, Genel Kurul ve Cumhurbaşkanlığı aşamaları)Bahadır YEŞİLIRMAK – YASADER Üyesi
15:00-15:15 ARA
15:15-16:15 TBMM’de Bilgi Edinme ve Denetim Yolları(Yazılı ve sözlü soru, Meclis araştırması, genel görüşme önergeleri ile gündem dışı konuşma ve bireysel başvuruların yapıldığı komisyonlar)Habip KOCAMAN – YASADER Genel Sekreteri
16:15-16:45 Değerlendirme ve ertesi güne hazırlıkDr. Fahri BAKIRCI – Proje Koordinatör Yardımcısı
16:45 KAPANIŞ
İkinci Gün Programı: 19 Nisan 2014 Cumartesi
YER: İ.Ü. Hukuk Fakültesi Ceza Enstitüsü  Dershanesi Beyazıt-İstanbul
 
09:30 AÇILIŞ
09:30-10:00 İlk gün oturumlarının kısa bir değerlendirmesi
10:00-11:00 Model Parlamentoda kullanılacak araçların hazırlanması(Soru, Meclis araştırması ve genel görüşme önergeleri, gündem dışı konuşma, kanun teklifi vb..)
11:00-11:15 ARA
11:15-12:30 Model parlamento çalışması
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:30 Programın değerlendirilmesi
14:30-15:00 SERTİFİKA TÖRENİ VE KAPANIŞ