#
  • Yasader
  • 1.11.2013

Üniversitelerde Parlamento Hukuku Çalışmalarının Güçlendirilmesi Projesi – Anadolu Üniversitesi

     

1-2 Kasım 2013 tarihlerinde Yasama Derneğince Hollanda Büyükelçiliği Matra Programı kapsamında yürütülen “Üniversitelerde Parlamento Hukuku Çalışmalarının Güçlendirilmesi Projesi” çerçevesinde ilk program Eskişehir’de Anadolu Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirildi.

Proje”nin amacı üniversitelerde parlamento hukuku alanının anayasa hukukundan ayrı, özerk bir alan haline gelmesini ve kurumsallaşmasını sağlamak; öğretim üyeleri ve öğrencilerin TBMM’nin yasama ve denetim süreçlerine ilgilerini ve katılımlarını güçlendirmek; TBMM’nin, yasama sürecinin iyileştirilmesinde üniversitelerin teorik birikimlerinden yararlanmasını sağlamak.

Anadolu Üniversitesi Konferans Salonunda 1 Kasım 2013 Cuma günü saat 09.30’da açılışı yapılan Programın ilk gününde TBMM’nin yasama ve denetim süreçlerine ilişkin teorik eğitim verildi. Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinin büyük ilgi gösterdiği programın başında Proje Koordinatörü Semra GÖKÇİMEN’in YASADER ve Proje’yi tanıtmasının ardından, YASADER Başkanı Dr. İrfan NEZİROĞLU ve Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ufuk AYDIN açılış konuşmalarını yaptılar. Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Bülent YÜCEL Parlamento Hukukunun önemi, kaynakları ve kapsamı üzerinde ilk sunumu gerçekleştirdi. Derneğimiz Başkanı Dr. İrfan NEZİROĞLU ve Genel Sekreteri Habip KOCAMAN ise yasama ve denetim süreçlerine ilişkin bilgileri aktardılar.

Programın  ikinci günü ise 2 Kasım 2013 Cumartesi günü saat 14:30’da Sör Otel’de gerçekleştirildi. İkinci günde öğrencilerin aktif katılımıyla Model Parlamento Çalışması yapıldı. Öğrenciler önce Model Parlamentoda kullanılacak kendi belirledikleri konularda soru, Meclis araştırması ve genel görüşme önergeleri ile gündem dışı konuşma, kanun teklifi vb araçları hazırladılar; daha sonra ise parlamento çalışmasını gerçekleştirdiler.  Program aynı gün Sertifika Töreni ile sona erdi.