#
  • Yasader
  • 28.02.2011

Demokraside Yasa-Der İzleri Söke’de Devam Ediyor

Kadın STK’ların yasama sürecine katılımını arttırmak amacıyla, “Demokraside Kadın İzleri Projesi” kapsamında, yasama eğitimlerine, 26-27 Şubat 2011 tarihinde Aydın’ın Söke İlçesinde devam ettik. Proje kapsamında gelen yoğun talep üzerine ilk kez bir ilçede yasama eğitimi verdik. Bu çalışma toplantısında katılımcı STK’lara Yönetim Kurulu üyemiz Beyhan HAMURCU tarafından yasama süreci ve parlamentonun denetim işlemini hangi yollarla gerçekleştirdiği ile ilgili bilgi verilmiş ve ayrıca katılımcıların soruları yanıtlanmıştır.Çalışma toplantısında katılımcılara yöneltilen “Parlamentoya hangi kadın sorununu öncelikli olarak iletirdiniz? Neden?” sorusunda “Şiddet, Ayrımcılık, İstihdam ve Politika” öne çıkan başlıklar olmuştur.

İkinci gün gerçekleştirilen toplantıda ise STK’lar, yerelde tespit ettikleri sorunlar için hangi yasama yöntemini nasıl kullanacağını uygulamalı çalışmalarla öğrenmişlerdir.