#
  • Yasader
  • 10.12.2010

Demokraside Yasa-Der İzleri Aydın’da Devam Ediyor

Kadın STK’ların yasama sürecine katılımını arttırmak amacıyla, Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneğinin yürüttüğü projenin son ili olan Aydın’da, 10-11 ARALIK 2010 tarihinde gerçekleştirilen atölye çalışmalarına, Derneğimiz adına, Yönetim Kurulu Üyemiz Beyhan HAMURCU ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Yasama Uzmanı Hilmi Soner ERDOĞAN katılmışlardır. Eğitim çalışmasına Aydın, Denizli ve Muğla’dan gelen kadın STK temsilcileri katıldı.Bu çalışma toplantısında Beyhan HAMURCU tarafından yasama süreci ve parlamentonun denetim işlemini hangi yollarla gerçekleştirdiği ile ilgili bilgi verilmiş ve katılımcıların soruları yanıtlanmıştır. Meclis Dilekçe Komisyonu ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun çalışmaları ve bu komisyonlara başvuru usulü ile ilgili olarak Hilmi Soner ERDOĞAN tarafından bilgi verilmiştir. Çalışma toplantısında katılımcılara yöneltilen “Parlamentoya hangi kadın sorununu öncelikli olarak iletirdiniz? Neden?” sorusunda yine “Şiddet, Ayrımcılık, İstihdam ve Politika” öne çıkan başlıklar olmuştur.

Eğitim programının ikinci gününde, Aydın Belediye Başkanı, 22. Dönem Aydın Milletvekili, Özlem ÇERÇİOĞLU tarafından Belediyenin kadınlara yönelik çalışmaları, kadın sığınma evleri ve yürütülen diğer çalışmalar hakkında bilgi verilmiştir. Bu toplantıda ilde görev yapan kamu kurumu temsilcileri ile uygulamada yaşanan sorunlar tartışılmış ve talepler iletilmiştir.  Son oturumda ise STK’lar, yerelde tespit ettikleri sorunlar için hangi yasama yöntemini nasıl kullanacağını, yasama uzmanlarının denetiminde, uygulamalı çalışmalarla öğrenmişlerdir.

Atölye çalışmasının sonunda katılımcılara, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı İstanbul Milletvekili Güldal AKŞİT imzalı eğitim sertifikaları verilmiştir.