#
  • Yasader
  • 9.10.2010

Demokraside Yasa-Der İzleri Ankara ve Trabzon’da Devam Ediyor

Derneğimiz, kadın STK’ların yasama sürecine katılımını arttırmak amacıyla Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneğinin National Endowment for Democracy (NED) Fonu Desteği ile yürüttüğü proje kapsamında Ankara ve Trabzon atölye çalışmalarına katıldı. 9-10/10/2010 tarihlerinde Ankara’daki çalışmada Kırıkkale, Eskişehir ve Ankara’daki kadın STK’lar yer aldı. Derneğimiz adına Semra GÖKÇİMEN, Beyhan HAMURCU, Gökalp İZMİR ve Kenan ALTAŞ katılmışlardır. Bu çalışma toplantısında üyemiz Semra GÖKÇİMEN tarafından yasama süreci ile ilgili bilgi verilmiş ve katılımcıların soruları yanıtlanmıştır. Çalışma toplantısında 6 gruba ayrılan katılımcılara Parlamentoya hangi kadın sorununu öncelikli olarak iletirdiniz? Neden? sorusu yöneltilmiştir. Eğitim, İstihdam, Politika, Şiddet, Ayrımcılık, Sağlık öne çıkan konular olmuştur.