#
  • Yasader
  • 26.11.2010

Demokraside Yasa-Der İzleri Adana’da Devam Ediyor

Kadın STK’ların yasama sürecine katılımını arttırmak amacıyla, Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneğinin yürüttüğü proje kapsamında, Adana’da gerçekleştirilen atölye çalışmalarına, Derneğimiz adına Semra GÖKÇİMEN ve Beyhan HAMURCU katılmışlardır.  26-27/11/2010 tarihinde yapılan Adana’daki çalışmaya; Adana, Mersin, Hatay ve Gaziantap’ten gelen kadın STK temsilcileri katıldı. Bu çalışma toplantısında, üyemiz Semra GÖKÇİMEN tarafından kadın STK’lara, kanun yapım süreci ve parlamentonun denetim işlemini hangi yollarla gerçekleştirdiği anlatılmış ve katılımcıların bu hususlardaki soruları yanıtlanmıştır. Çalışma toplantısında katılımcılara “Parlamentoya hangi kadın sorununu öncelikli olarak iletirdiniz? Neden?” sorusu yöneltilmiştir. Bu toplantıda da “Politika, Şiddet, Ayrımcılık” öne çıkan konular olmuştur.Eğitim programının ikinci gününde gerçekleştirilen toplantıya, Adana Milletvekili Hulusi GÜVEL ile çok sayıda kamu kurumu temsilcisi katılmışlardır. Bu oturumlarda STK temsilcileri sorunlarını ve taleplerini milletvekiline iletmişler, uygulama süreci ile ilgili kamu kurumları temsilcilerinden bilgi almışlardır.

Son oturumda ise STK’lar yerelde tespit ettikleri sorunlar için hangi yasama yöntemini nasıl kullanacağını, yasama uzmanlarının denetiminde, uygulamalı çalışmalarla öğrenmişlerdir.

Atölye çalışması sonrası katılımcılara, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı İstanbul Milletvekili Güldal AKŞİT imzalı eğitim sertifikaları verilmiştir.