#
  • Yasader
  • 30.11.2011

“Demokraside Kadın İzleri” Projesi Samsun Toplantısı

“Demokraside Kadın İzleri Projesi”  kapsamında Samsun’da, 26-27 Kasım 2011 tarihleri arasında Zonguldak, Kastamonu, Bartın, Ordu ve Sinop’tan katılan sivil toplum temsilcilerinin katılımı ile yerel sorunların parlamentoya taşınmasına ilişkin atölye çalışması gerçekleştirilmiştir.

İki günlük çalışma toplantısında katılımcı STK’lara Yönetim Kurulu üyemiz Beyhan HAMURCU tarafından yasama süreci ve parlamentonun denetim işlemini hangi yollarla gerçekleştirdiği ve sivil toplumun bu sürece katılımı ilgili yasama eğitimi verilmiş ayrıca katılımcıların süreçle ilgili soruları yanıtlanmıştır.

Çalışma toplantısında katılımcılara yöneltilen “Parlamentoya hangi kadın sorununu öncelikli olarak iletirdiniz? Neden?” sorusunda “Şiddet, Eğitim, İstihdam ve Politika” öne çıkan başlıklar olmuştur. Toplantı sonrası katılımcılara sertifikaları verilmiştir.