#
  • Yasader
  • 20.12.2011

“Demokraside Kadın İzleri” Projesi Bursa Toplantısı

“Demokraside Kadın İzleri Projesi”  kapsamında Bursa’da, 17-18 ARALIK 2011 tarihleri arasında Bursa, Balıkesir ve Sakarya’dan katılan sivil toplum örgütleri temsilcilerinin katılımı ile yerel sorunların parlamentoya taşınmasına ilişkin atölye çalışması gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Derneğimizden Beyhan HAMURCU ve Dilek YEŞİL katılmıştır.İki günlük çalışma toplantısında katılımcı STK’lara Yönetim Kurulu üyemiz Beyhan HAMURCU tarafından yasama süreci, parlamentonun denetim işlevini hangi yollarla gerçekleştirdiği ve sivil toplumun bu sürece katılımı ilgili yasama eğitimi verilmiş ayrıca katılımcıların süreçle ilgili soruları yanıtlanmıştır.

Sivil toplum örgütleri önce sorunlarını belirlediler.

Yaptıkları sunumlarla konuları tartıştılar ve bu sorunları çözecek kanun teklifleri hazırladılar; taleplerini soru önergeleri, meclis araştırma ve genel görüşme önergelerine dönüştürdüler; bireysel başvuru dilekçeleri hazırladılar.

Çalışma toplantısında katılımcılara yöneltilen “Parlamentoya hangi kadın sorununu öncelikli olarak iletirdiniz? Neden?” sorusunda “Şiddet, Eğitim, İstihdam, Savunuculuk, Örgütlenme ve Politika” öne çıkan başlıklar olmuştur.

Toplantı sonrası katılımcılar sertifikalarını aldılar.