#
  • Yasader
  • 23.10.2015

TBMM’ye Bireysel Başvuru Yollarının Tanıtılması ve Desteklenmesi Projesi – İstanbul Programı

     

 

YASADER’in TBMM’ye Bireysel Başvuru Yollarının Tanıtılması ve Desteklenmesi Projesinin ilk programı 23-24 Ekim 2015 tarihlerinde İstanbul’da İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsünde gerçekleştirildi.

Programa başta İstanbul’da olmak üzere, Bursa, Edirne, Kocaeli ve Sakarya’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katıldı. Programa kadın hakları, engelli hakları, gazi ve şehitlerin hakları, işçi hakları, tüketici hakları, trafik kuralları, çevre hukuku ve sosyal politika gibi pek çok alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşunun katılımı sağlandı.

Programın birinci gününde; Proje Koordinatörü ve aynı zamanda TBMM Kanunlar ve Kararlar Başkan Yardımcısı olan Semra GÖKÇİMEN Yasama Derneği ve Proje hakkında bilgi verdikten sonra Yasama Derneği Başkanı ve TBMM Kanunlar ve Kararlar Başkanı Habip KOCAMAN parlamenter denetimin önemi ve yolları üzerine bir sunum yaptı. Daha sonra, İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nurhan YENTÜRK, “Sivil Toplum Kuruluşu Nedir? İşlevleri Nelerdir?” başlıklı sunumu ile sivil toplum kuruluşunun tanımını yaparak bu kuruluşların hangi alanlarda faaliyet gösterebileceği konusu üzerinde durdu. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 23. Dönem Başkanı Prof. Dr. Zafer ÜSKÜL ise, “TBMM’ye Bireysel Başvuru Yolları ve Pratiği” başlıklı sunumu kapsamında özellikle bireysel başvuru yollarının etkinliği ve bu başvuruların takip edilmesi konusunun önemine vurgu yaptı. Aynı gün Dilekçe Komisyonu, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ile Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunda görevli yasama uzmanları, her bir komisyona nasıl başvuru yapılacağı ve bu başvuruların nasıl inceleneceği konusunda uygulamadan örnekler de sunarak katılımcılara bilgi verdi. Kamu Denetçiliği Kurumu uzmanı tarafından ise, bireysel başvuruya imkan tanıyan bir diğer yol olan ve TBMM’ye bağlı ve kamu tüzel kişiliğini haiz Kamu Denetçiliği Kurumuna bireysel başvuruda bulunma usulü ve bu başvuruların nasıl inceleneceği konusunda sunum gerçekleştirildi.

Programın ikinci gününde ise katılımcılara uygulamaya yönelik eğitim verilmesi amacıyla atölye çalışması yapıldı. Bu atölye çalışması kapsamında, katılımcılar gruplara ayrılarak Dilekçe Komisyonu, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ile Kamu Denetçiliği Kurumu’nda görevli uzmanların refakatinde kendilerine bir sorun alanı belirleyerek bu sorun hakkında bireysel başvuru dilekçeleri oluşturdu. Ardından söz konusu dilekçeler okunmak suretiyle sorun alanı, başvuruda bulunulan kurumun isabetli olup olmadığı ve dilekçe üzerinde tartışma açıldı ve görüşler dile getirildi. İki günlük programın sonunda katılımcılara sertifikaları takdim edildi.

Projenin Ankara’da gerçekleşecek bir sonraki toplantısına başta Ankara’da olmak üzere Çorum, Eskişehir, Kayseri ve Konya’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katılacaktır.


Belgeler


İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU SUNUMU
TBMM’NİN İŞLEYİŞİ VE PARLAMENTER DENETİMİN ÖNEMİ SUNUMU
KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU SUNUMU
KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ KOMİSYONU SUNUMU