...

Yasama Dergisi Hakkında

Yasama Dergisi, parlamento hukukunun gelişimine katkı sağlanması hedefi doğrultusunda parlamento tarihine ve çalışma usullerine ilişkin araştırmaların özendirilmesini, parlamento hukuku ile iç içe olan anayasa hukuku başta olmak üzere hukuk, siyaset bilimi, kamu yönetimi ve uluslararası ilişkiler alanlarında bilimsel bilgi birikimine katkı sağlanmasını amaçlamaktadır. Yasama Dergisi'nde Parlamento Hukuku, Anayasa Hukuku, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler ve Yönetim Bilimleri alanlarına ilişkin bilimsel yazılar yayımlanmaktadır. Ayrıca kitap tanıtma yazılarına, bilimsel makale çevirilerine ve “kronik” adı altında güncel ya da tarihsel olay ve belgeleri inceleyen notlara da yer verilebilmektedir. Yasama Dergisi hakemli bir dergi olup TÜBİTAK ULAKBİM Hukuk veritabanında indekslenmektedir. Yasama Dergisi, Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran ve Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık periyotlarıyla altı ayda bir sayı olmak üzere, yılda iki kez yayımlanmaktadır.


Yazar Konu Sayfa Aralığı
Yrd. Doç. Dr. Hatice Altunok, Hakan Aydın, Fatma Gül Gedikkaya Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Politikasında Çıktılar Üzerine Bir Değerlendirme 5-21
Doç. Dr. Sevcan Güleç Solak, İpek Sürmeli Hükümet Programları ve Kalkınma Planları Ekseninde Çevre Politikası Analizi 22-43
Prof. Dr. Gökhan Orhan, Sedat Çobanoğlu Sovyet Sonrası Dönemde Rusya’da İdari Reform Politikaları 44-69
Yrd. Doç. Dr. Uğur Sadioğlu, İrfan Özacit, Prof. Dr. Uğur Ömürgönülşen Yeni Büyükşehir Belediyesi Modeli: Türkiye’de Değişen/Değişmeyen Merkezileşme ve Adem-i Merkezileşme Politikaları 70-92
Prof. Dr. Fevzi Demir Bireysel Başvuru Yolları Hakkında 93-107

Yazar Konu Sayfa Aralığı
Yrd. Doç. Dr. Bülent Yücel Seçimlere Katılma Oranının Siyasi Sisteme Etkisi Üzerine Gözlemler 7-36
Yrd. Doç. Dr. İlker Gökhan Şen Anayasal Teamül Nedir? “Yazısız Anayasa” Kuralları İçin Bir Tanımlama Denemesi 37-58
Yrd. Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe Teoriden Uygulamaya Demokrasi Çelişkisi 59-77
Doç. Dr. Aydın Usta Kamu Politikaları Analizine Kuramsal Bir Bakış 78-102
Feyzullah Yeşil İnsancıl Hukuk Açısından Suriye İç Savaşı 103-114

Yazar Konu Sayfa Aralığı
Konur Alp Koçak Mısır: Demokratikleşme Yolunda İki Adım İleri Bir Adım Geri 5-53
Yağmur Şen Suriye’de Arap Baharı 54-79
Neslihan Temelat Fas: Arap Baharının İstisnası mı? 80-100
Baran Kuşoğlu Lübnan: Sedir Devrimi’nden Arap Baharı’na 101-117
Mehmet Salih Gün Filistin’de Arap Baharı 118-126

Yazar Konu Sayfa Aralığı
Mehmet Salih Gün, Konur Alp Koçak Arap Halk Ayaklanmaları ve Yeni Düzen İnşası 7-21
Konur Alp Koçak Yasemin Devrimi’nden “Arap Baharı”na Tunus 22-61
Neslihan Temelat Cezayir: İkinci Baharını Yaşamayan Ülke 62-98
Baran Kuşoğlu Libya: Arap Baharı’na NATO “Katkısı” 99-118
Mehmet Salih Gün Yemen’de Arap Baharı 119-140
Yağmur Şen Ürdün’de Arap Baharı 141-156

Yazar Konu Sayfa Aralığı
Semra Gökçimen Ülkemizde Kadınların Siyasal Hayata Katılım Mücadelesi 5-59
Mehmet Altundiş Hukuki Güvenlik İlkesi 60-94
Yasemin Elibol Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkileri 95-107
Rıza Yurddaş, Cemal Karadağ Tutanak Dergisi Münderecatı 108-119