Türkiye’de Organ Nakli ve Mevzuattan Kaynaklanan Sorunlar

Yasama Derneğinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığı ve Organ Nakli Koordinatörleri Derneğinin ile birlikte 9 Kasım 2006 tarihinde düzenlediği “Türkiye’de Organ Nakli ve Mevzuattan Kaynaklanan Sorunlar” başlıklı panelde organ nakli konusunda özellikle mevzuattan kaynaklanan sorunlar tartışıldı. Continue reading

Posted in Faaliyetler, Genel | Tagged | Türkiye’de Organ Nakli ve Mevzuattan Kaynaklanan Sorunlar için yorumlar kapalı

YASADER, TBMM ve TİKA İşbirliği ile Düzenlenen Parlamentolar Arası Bilgi ve Tecrübe Paylaşımı Programları

Yasama Derneği tarafından TBMM’nin katkılarıyla düzenlenen parlamentolar arası bilgi ve tecrübe paylaşımı programları çerçevesinde 2006 yılından bugüne kadar Azerbaycan, Gürcistan, Tacikistan, Moğolistan, Afganistan, Suriye, Bahreyn, Bosna-Hersek, Arnavutluk ve Makedonya parlamentolarından uzmanlar Türkiye’ye davet edilmiş ve kendilerine bir haftalık süre içerisinde TBMM’nin kurumsal yapısı ile yasama ve denetim sürecine ilişkin sunumlar yapılmıştır. Programların bir kısmına Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı da katkıda bulunmuştur. Continue reading

Posted in Faaliyetler | Tagged , | YASADER, TBMM ve TİKA İşbirliği ile Düzenlenen Parlamentolar Arası Bilgi ve Tecrübe Paylaşımı Programları için yorumlar kapalı

Türkiye Büyük Millet Meclisinde Yasama Stajı

Yasama Derneği tarafından 2006 yılı Haziran ayında organize edilen yasama stajı programı kapsamında Türkiye’de okuyan farklı üniversitelerde hukuk, iktisadi ve idari bilimler ile siyasal bilgiler fakültelerinde öğrenim gören öğrencilere iki hafta süreyle TBMM’nin çeşitli birimlerinde staj yaptırılmıştır. Continue reading

Posted in Faaliyetler | Tagged , , | Leave a comment

Türk Anayasa Yargısı Sisteminin Genel Hatları ve Sistemde Reform Arayışları

Yasama Derneği tarafından 2 Ocak 2006 Pazartesi günü TBMM Ana Bina Küçük Grup Salonunda gerçekleştirilen “Türk Anayasa Yargısı Sisteminin Genel Hatları ve Sistemde Reform Arayışları” konulu seminerde Anayasa Mahkemesi Raportörü Yrd. Doç. Dr. Hikmet TÜLEN sunum yapmıştır. Panele TBMM yasama çalışanlarının yanı sıra değişik kamu kurumlarından yasama sürecinde görev alan bürokrat ve uzmanlar da katılmıştır. Continue reading

Posted in Faaliyetler | Tagged , , , | Leave a comment

Avrupa Birliği ve Türkiye’de Mevzuatın İyileştirilmesi Süreci

Yasama Derneği tarafından 25 Aralık 2005 tarihinde TBMM Ana Bina Küçük Grup Salonunda gerçekleştirilen “Avrupa Birliği ve Türkiye’de Mevzuatın İyileştirilmesi Süreci” konulu seminerde Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdür Yardımcısı Dr. Recep Kızılcık sunum yapmıştır. Panele TBMM yasama çalışanlarının yanı sıra değişik kamu kurumlarından yasama sürecinde görev alan bürokrat ve uzmanlar da katılmıştır. Continue reading

Posted in Faaliyetler | Tagged , | Leave a comment