Parlamento Muhabirleri Derneğini Ziyaret

Yasama Derneği yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile Yasama Dergisi yayın kurulu üyeleri Parlamento Muhabirleri Derneğini (PMD) 19 Mart 2010 tarihinde ziyaret etti. YASADER Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İrfan Neziroğlu Derneğin yaptığı çalışmalar ve geleceğe yönelik projeleri hakkında PMD üyelerine bilgi verdi. Sivil Toplum İçin Yasama El Kitabının da tanıtıldığı ziyarette en kısa zamanda görme özürlüler için kitabın Braille alfabesinde basılmasının düşünüldüğü, danışmanlar ve sekreterlere yönelik yasama programları düzenleneceği, milletvekilleri için yasama cep kitapları hazırlandığı ve kanun yapım sempozyumu düzenleneceği ifade edildi. Ziyarette ayrıca iki derneğin birlikte neler yapabileceği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Posted in Faaliyetler, Genel | Tagged , | Parlamento Muhabirleri Derneğini Ziyaret için yorumlar kapalı

Tüketici Okulu

Tüketiciler Birliği tarafından Yasama Derneği ve Ankara Barosunun da katkılarıyla düzenlenen Tüketici Okulu programının ilki 14.03.2010 günü 13.00-16.00 saatleri arasında Ankara Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi’nin Seminer Salonunda gerçekleştirildi. Eğitimde, Profesyonel Halı Yıkamacıları Derneği adı altında örgütleşen halı yıkamacı esnafı tüketici okulundan mezun olarak, tüketici hakları sertifikaları aldılar. Continue reading

Posted in Faaliyetler, Genel | Tagged , | Tüketici Okulu için yorumlar kapalı

Ortak Düşünce Platformu’nda Sunum

Yasama Derneği Başkanı Dr. İrfan Neziroğlu, 1 Şubat 2010 Pazartesi günü Ortak Düşünce Platformu üyelerine TBMM’de Kanun Yapım ve Denetim Süreci konulu bir sunum yaptı. İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Mithat Melen’in de katıldığı toplantıda özellikle kanun yapım ve denetim sürecine sivil toplumun nasıl katılacağı üzerinde duruldu. Sunum hakkında Ortak Düşünce Platformu’nun web sayfasından daha detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Posted in Faaliyetler, Genel | Ortak Düşünce Platformu’nda Sunum için yorumlar kapalı

Sivil Toplum İçin Yasama Sürecine Katılım El Kitabı

Yasama Derneği tarafından Sivil Toplum İçin Yasama Sürecine Katılım El Kitabı hazırlanmıştır. Kitabın amacı sivil toplum  kuruluşları üyelerini Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kanun yapım ve denetim süreci hakkında bilgilendirerek katılımlarını sağlamaktır.

El Kitabının başında Sunuş ve Giriş yazıları ile Kullanım Kılavuzu yer almaktadır. Birinci bölümde TBMM’nin Yapısı, Görevleri ve İşleyişi; ikinci bölümde Yasamaya İlişkin Temel Kavramlar ve Kurumlar; üçüncü bölümde Kanun Yapım Süreci (Kanun Tanımı ve Türleri, Kanun Yapın Tekniği, Komisyonlarda Kanun Yapım Süreci, Genel Kurulda Kanun Yapım Süreci); dördüncü bölümde Bilgi Edinme ve Denetim Yolları (Soru, Meclis Araştırması, Genel Görüşme, Gündem Dışı Konuşma); son bölümde ise Yasama Terimleri Sözlüğü yer almaktadır. Continue reading

Posted in Duyurular, Genel | Tagged , | Sivil Toplum İçin Yasama Sürecine Katılım El Kitabı için yorumlar kapalı

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Üyelerine Yasama Sunumları

Yasama Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İrfan Neziroğlu ile Dernek kurucu üyesi ve Denetim Kurulu üyesi Habip Kocaman Uluslararası Af Örgütü Türkiye şubesi üyelerine yasama sürecine sivil toplum katılımı konusunda sunum yaptı. 7 Kasım 2009 Cumartesi günü Batman’da yapılan toplantıda Dr. İrfan Neziroğlu TBMM’de Kanun Yapım Sürecine Sivil Toplum Katılımını, Habip Kocaman ise Parlamenter Denetim Yollarına Sivil Toplum Katılımını anlattı. Uluslararası Af Örgütü Türkiye şubesi üyeleri sunumları büyük bir ilgi ile izledi. Anlatılan konular halen birçok STK temsilcisi için oldukça yeni konulardır. Yasama Derneği üyelerinin bu konudaki girişimleri STK’lar tarafından takdirle karşılanıyor.

Posted in Faaliyetler, Genel | Tagged | Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Üyelerine Yasama Sunumları için yorumlar kapalı