Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Üyelerine Yasama Sunumları

Yasama Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İrfan Neziroğlu ile Dernek kurucu üyesi ve Denetim Kurulu üyesi Habip Kocaman Uluslararası Af Örgütü Türkiye şubesi üyelerine yasama sürecine sivil toplum katılımı konusunda sunum yaptı. 7 Kasım 2009 Cumartesi günü Batman’da yapılan toplantıda Dr. İrfan Neziroğlu TBMM’de Kanun Yapım Sürecine Sivil Toplum Katılımını, Habip Kocaman ise Parlamenter Denetim Yollarına Sivil Toplum Katılımını anlattı. Uluslararası Af Örgütü Türkiye şubesi üyeleri sunumları büyük bir ilgi ile izledi. Anlatılan konular halen birçok STK temsilcisi için oldukça yeni konulardır. Yasama Derneği üyelerinin bu konudaki girişimleri STK’lar tarafından takdirle karşılanıyor.

Posted in Faaliyetler, Genel | Tagged | Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Üyelerine Yasama Sunumları için yorumlar kapalı

Kadın STK’larına Yasama Semineri

Yasama Derneği’nin Dünya Bankası ile birlikte yürüttüğü proje kapsamında ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığı’nın desteğiyle, “Kadına Yönelik Çalışmalar Yürüten STK’ların Yasama Sürecine Katılımlarının Güçlendirilmesi Semineri” 5-6 Kasım 2009 tarihlerinde TBMM’de gerçekleştirildi. Yasama Derneği üyesi yasama uzmanları ile öğretim üyelerinin sunum yaptığı seminere kadına yönelik çalışmalar yürüten 23 sivil toplum kuruluşundan 33 temsilci katıldı. Seminer sonunda katılımcılara sertifika verildi. Continue reading

Posted in Faaliyetler, Genel | Tagged , , | Kadın STK’larına Yasama Semineri için yorumlar kapalı

Adalet Bakanlığı KKGM ile Çalışma Toplantısı

Yasama Derneği kanun yapım sürecinde görev alan yasamacılar arasındaki iletişim ve işbirliğinin geliştirilmesine özel bir önem vermektedir. Bu bağlamda 26 Ekim 2009 Pazartesi günü Adalet Bakanlığı Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünden aralarında Genel Müdür, Genel Müdür yardımcıları ve tetkik hakimlerinin olduğu bir heyetle TBMM Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü idarecileri ve uzmanlarının katıldığı bir çalışma toplantısı yapıldı. Son derece faydalı geçen toplantıda kanun yapım sürecinde karşılaşılan sorunlar ele alındı, çözüm yolları tartışıldı. Ayrıca YASADER çatısı altında birlikte ne tür faaliyetler yapılabileceği tartışıldı. Daha sonra birlikte öğle yemeği yenildi. Toplantıya Araştırma, Kütüphane ve Tutanak müdürlüklerinden Yasama Derneği üyeleri de katıldı.

Posted in Faaliyetler, Genel | Tagged , , | Adalet Bakanlığı KKGM ile Çalışma Toplantısı için yorumlar kapalı

TBMM Odaklı Derneklerle Toplantı

TBMM’de çalışanların üye olduğu derneklerin yönetici ve üyeleri yeni yasama yılı nedeniyle 9 Ekim 2009 tarihinde Basın Merkezi’ndeki düzenlenen kokteylde bir araya geldi. Kokteyle Yasama Derneği (YASADER), Yasama Uzmanları Derneği (YUDER) Parlamento Muhabirleri Derneği (PMD) ve Parlamenter Danışmanları Derneği (PDD) üyeleri katıldı. TBMM Genel Sekreteri Ali Osman Koca’nın da katıldığı kokteylde TBMM odaklı dernekler olarak işbirliği ve ortak projeler tartışıldı.

Posted in Faaliyetler, Genel | Tagged , | TBMM Odaklı Derneklerle Toplantı için yorumlar kapalı

Görme Engelli Sivil Toplum Temsilcilerine Yönelik Yasama Okulu Semineri

Yasama Derneği, 4 Temmuz 2009 tarihinde Türkiye Körler Federasyonunun Ankara’da GMK Bulvarındaki Genel Merkezinde, görme engellilerle ilgili çeşitli dernek ve vakıfların temsilcilerinden oluşan sivil toplum grubuna yönelik olarak Yasama Okulu Semineri düzenledi. Seminere İstanbul Milletvekili Lokman Ayva destek verdi. Continue reading

Posted in Faaliyetler, Genel | Tagged , , , | Görme Engelli Sivil Toplum Temsilcilerine Yönelik Yasama Okulu Semineri için yorumlar kapalı