Proje’nin Amacı ve İçeriği

PROJE’NİN AMACI, İÇERİĞİ VE UYGULANMASI

1. PROJE’NİN AMACI VE İÇERİĞİ

Projenin Adı: Üniversitelerde Parlamento Hukuku Çalışmalarının Güçlendirilmesi Projesi

Projenin Tarafları: Yasama Derneği-Hollanda Büyükelçiliği

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 15 Haziran 2013-15 Haziran 2014

Proje Koordinatörü:

Semra GÖKÇİMEN, Yasama Derneği Kurucu Üyesi, TBMM Kanunlar ve Kararlar Başkan Yardımcısı, Yasama Dergisi Yayın Kurulu Üyesi

Proje Koordinatör Yardımcıları:

Fahri BAKIRCI, Yasama Derneği Kurucu Üyesi, TBMM Kanunlar ve Kararlar Müdür Yardımcısı, Yasama Dergisi Editörü
Onur ÇEKİÇ, Yasama Derneği Üyesi, TBMM Yasama Uzmanı
Muaz Ayhan IŞIK, Yasama Derneği Üyesi, TBMM Kütüphaneci

Projenin Amacı: Projenin amacı üniversitelerde parlamento hukuku alanının anayasa hukukundan ayrı, özerk bir alan haline gelmesini ve kurumsallaşmasını sağlamak; öğretim üyeleri ve öğrencilerin TBMM’nin yasama ve denetim süreçlerine ilgilerini ve katılımlarını güçlendirmektir.

Projenin Hedefleri: Bilindiği üzere, sosyal bilimler alanında eğitim ve öğretim faaliyeti yürüten üniversitelerimizin değişik fakültelerinde anayasa hukuku bir ders olarak öğretilmesine rağmen parlamento hukuku dersi çoğunlukla bulunmamaktadır. Sınırlı sayıda fakültede ise bu derse ancak yüksek lisans ve doktora düzeyinde seçimlik bir ders olarak yer verilmektedir. Bu nedenle da parlamento hukuku bilgileri anayasa hukuku derslerinde verilen son derece sınırlı bilgilerden ibaret kalmaktadır. Bu durum üniversitelerin parlamento hukuku alanında yetersiz kalmalarına yol açarken bu yetersizlik de parlamentonun yapı ve işleyişindeki sorunların çözümü sırasında parlamentonun üniversitelerimizden destek almasını güçleştirmektedir.

Proje yukarıda belirtilen sorunun giderilmesi için öncelikle TBMM ile üniversiteler arasında etkin ve sürekli bir işbirliğini kurumsallaştırmayı hedeflemektedir. Proje, bir taraftan üniversitelerde parlamento hukuku adında bir ders konulmasını ve bu dersin içeriğinin zenginleştirilmesini hedeflerken diğer taraftan üniversitelerde üretilen teorik bilgilerin kurulacak bağlar sayesinde parlamentoya aktarılmasını ve sorunların çözümünde kullanılmasını amaçlamaktadır. Bu çerçevede milletvekillerinin ve TBMM’de görevli yasama uzmanlarının parlamento hukuku derslerine düzenli misafir konuşmacı olarak katılımları sağlanarak bu alandaki ilginin canlı tutulması beklenmektedir.

Proje ile, hem üniversiteler TBMM’nin yasama ve denetim süreçleriyle daha derinlemesine ilgilenerek bu alanda bilgi üretme faaliyetine başlayacaklar hem de parlamento bu bilgilerden istifade etmiş olacaktır.

Eğitmenler ve Katılımcılar: Her üniversitede yapılan etkinlik için üç eğitmen görevlendirilmiştir. Birinci eğitmen parlamento hukukuna ilişkin ilk sunumu projenin amaçlarını da göz önünde bulundurarak gerçekleştirmiş, ikinci eğitmen TBMM’de temel kavram ve kurumlar ile yasama sürecine ilişkin sunumu yapmış, denetime ilişkin son sunum ise üçüncü eğitmen tarafından gerçekleştirilmiştir. Program yapılan üniversitelerde, üniversitenin katılımını güçlendirmek için bu konularda ya da parlamento hukukuna ilişkin bir alanda sunum bir öğretim üyesi tarafından yapılmıştır.

Her üniversitede 40-45 öğrenci hem yasama eğitimine hem de Model Parlamento çalışmasına katılmış ve sertifika almıştır. İlk günkü yasama eğitimine ise çok sayıda öğrencinin katılımı sağlanmıştır.

Comments are closed.