Sunuş

Yasama Derneği (YASADER), kadınlara yönelik çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarının (STK) yasama sürecine katılımlarının güçlendirilmesi amacıyla hazırlamış olduğu projeyle 27 Şubat 2009 tarihinde Dünya Bankası Sivil Toplum Fonu’na başvurmuş ve başvurusu kabul edilmiştir. Bu proje kapsamındaki faaliyetler, kadın STK’lara verilecek bir eğitim semineri ile STK’lar ve YASADER arasında iletişimi devamlı kılacak olan bir internet sayfasından oluşmaktadır.

Bu kapsamda 5-6 Kasım 2009 tarihlerinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanlığının himayelerinde, TBMM Küçük Grup Salonu’nda bir eğitim semineri düzenlenmiştir.

Seminerin açılış konuşmalarını Yasama Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İrfan Neziroğlu, TBMM Genel Sekreteri Ali Osman Koca, KEFEK üyeleri İstanbul milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş ve Batman milletvekili Ayla Akat Ata, KEFEK katip üyesi İzmir milletvekili Dr. Şenol Bal, KEFEK Başkanvekilleri Gümüşhane milletvekili Doç. Dr. Kemalettin Aydın ve Adana milletvekili Prof. Dr. Nevingaye Erbatur ile KEFEK Başkanı İstanbul milletvekili Güldal Akşit gerçekleştirmiştir.

Açılış konuşmalarının ardından, Ankara Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkanı Serpil Sancar’la başlayan eğitimin ilk gününde, yasamaya ilişkin temel kavramlar ve kurumlar; hükümet tasarılarının hazırlanması aşamasında ilgili bakanlıklar ve Başbakanlıktaki süreç ve bu hazırlık aşamasına sivil toplum örgütlerinin nasıl katılabilecekleri; kanun tasarı ve tekliflerinin TBMM komisyonlarında ve Genel Kurul’da görüşülme süreci uzmanlar tarafından anlatılmıştır.

Seminerin ikinci gününde ise bütçe sürecinde ve rakamlarında nasıl etkin olunabileceği; parlamenter denetim yolları; diğer ihtisas komisyonlarının faaliyet alanları ve TBMM web sayfasının etkin olarak kullanımı konularında sunumlar yapılmıştır. Seminer bitiminde katılımcılara sertifika verilmiştir.

Projemizin ikinci ayağı olarak iletişime açtığımız web sayfasında ise gündemdeki kadınlara yönelik kanun tasarı ve teklifleri hakkında görüşlerinizi paylaşabileceğiniz, faaliyetlerinizi duyurabileceğiniz bir tartışma platformu; kadın STK’ların faaliyet alanları ve iletişim bilgilerine ulaşabileceğiniz bir veri tabanı ve diğer bağlantıları bulabileceksiniz.

Bu sayfa tek taraflı bir oluşum olmayıp, aksine sizlerin de aktif katılımıyla gelişecektir. Bu amaçla hepinize hoşgeldiniz diyerek işbirliğimizin her geçen gün daha da sağlamlaşmasını diliyoruz.

Comments are closed.