Yasama sürecine sivil toplum katılımı

Yasama surecine sivil toplum katılımı Başkanlığını Dr. İrfan Neziroğlu’nun(TBMM Kanunlar ve Kararlar Müdürü) ‘yürüttüğü YASADER (Yasama Derneği) dün bir panel düzenledi. Panelde sivil toplum kuruluşlarının (STK) yasamaya katılımı konuşuldu. Panelin sadece öğleden sonraki ikinci bölümünde STK’lara söz verildi. Konusu sivil toplum kuruluşlarının yasamaya katılımı olan bir panelde sivil toplum örgütlerinin son saate bırakılmış olması, üstelik katılacak sivil toplum örgütlerinin kim veya kimler olduğunun panel programında belirtilmemiş olması önemli eksiklikler olarak önümüzde duruyor. Yasama tarafının Meclis Başkanı, Meclis Başkan Vekili gibi önemli isimlerle katıldığı ve bu isimlerin protokol konuşması yaparak ayrılacağı düşünüldüğünde sivil toplum örgütlerinin konuşma ve katkıları hiçbir anlam ifade etmeyecek. Oysa yasama tarafının STK’ları dinleyerek önümüzdeki günlerde yapılacak “Yasama Sürecine Katılım’a katkı sağlayıcı bir yol izlemesi elzemdir. Bütün bu eleştirilere rağmen Sayın Neziroğlu’nu ve Yasama Derneği’ne emeği geçenleri bu önemli çalışma İçin tebrik ediyoruz. Panelin sonuçlarının ümit var olmasını diliyor, TBMM Başkanı Sayın Koksal Toptan’ın yasama sürecinde sivil toplum katılımının kurumsallaştırılması temennisini sonuna kadar destekliyoruz.

Vakit    19.11.2007

 

Comments are closed.