Kitaplar ve dergiler arasında

Kitaplar ve dergiler arasında. Her şeyi ihmal edin, ama okumayı asla… Ülkemizde okuyanla okumayan arasında pek bir fark yok. Günlük gıdanın televizyon dizilerinden alındığı bir ülkede yaşıyoruz. Zaten ben de bunun için “İnatla okumaya devam” diyorum ya; okuyanın kadr-ü kıymeti sonunda mutlaka bilinir çünkü… Siyaset yapanlar, hatta ülkenin kaderini ellerinde tutanlar için ‘rehber’ düzeyinde bir kitap’2023: Türkiye Yol Haritası’ “Cumhuriyet’in 100. yıldönümünde naşı/ bir dünya ile karşılaşacağız ve o dünya içerisinde Türkiye’nin yeri ne olacak?” sorularına cevap veren kitabı uzun yıllardır önemli yurtdışı kurumlarda çalışan Mehmet Öğütçü kaleme almış. Değerli veriler eşliğinde konulan işlemesine rağmen, kitabını okutmayı başarıyor Öğütçü.(Etkileşim Yayınlan; Tel.: 212- 551 3225;www. etkilesimyayinlari.com.tr Geleceğin en önemli ülkesi’ denildiğinde bizim aklımıza Türkiye gelse de, dünyada ‘yükselen yıldız’ gözüyle baldan ülke, Çin. Tarihi ilişkilerimiz bulunan, vatandaşlarının bazısıyla akrabalık bağımız olan bir ülke Çin ve maalesef hakkında pek az bilgiye sahip olduğumuz ülkelerin başında geliyor. 14 yıl Çin’de çalışan gazeteci Jasper Becker’in kaleme aldığı ‘Ejder Şahlanıyor: Bugünkü Çin’e içeriden Bir Bakış’ adlı eser, tek başına önemli bir boşluk dolduracak duyumculukta. Yarın ki güçlü Çin’i ‘umut’ veya ‘tehdit’ olarak görüyor olmanız fark etmez, bu kitabı okuyunca gerçek tabloyu öğrenmeniz size güç katacaktır, (ntv Yayınları; Tel: 212- 235 0000; http:/Ahtap.ntvmsnbc.com).Bizde hayat hikâyesini yazanlar çoğaldı, ancak dindar kesimin tanınmış isimleri kendi öncülerinin her fırsatta denedikleri bu alanı çoklandır ihrnal etmekteler. Bu sebeple, Prof. Süleyman Ateş’in iki ciltte toplanan ‘Bir Ömür Böyle Geçti’ başlıklı anılarını görünce müthiş bir memnuniyet duydum. Belli bir yastan sonra günlük tuttuğu anlaşılan Prof.Ateş, din âlimi olma yolunda çektiği çileleri, yetişme döneminde karşılaştığı zorluklan, Diyanet İşleri Başkanı iken ve öğretim üyeliği dönemlerinde yaşadıklarını -hatta gördüğü rüyaları bile- açık ve samimi bir dille kaleme almış. (Yeni Ufuklar Neşriyat; Tel:216 492 6612: www.veniijfiiklarnesriyat.cQrn).Yeni seçilen Meclis anayasa yazmaya niyetleniyor ve bu da onu Birinci Büyük Millet Meclisi’nin işleviyle tanıştırıyor. Birinci Meclis her biri sorumluluğunun müthiş farkında yaman İnsanlardan oluşuyordu. Bir yandan bir İstiklal Savaşı yürüttü Meclis,hükümeti ve milletvekilleriyle, bir yandan da ülkenin günlük ihtiyaçlarıyla ilgilendi. Konunun uzmanları “Birinci Meclis kadar demokratik bir oluşum bugüne kadar gelmedi” görüşünü paylaşırlar. ‘Tabu’ konu ve kişi tanımazmış o dönemin milletvekilleri. Süha Unsal ilginç bir kişilikolduğu hemen anlaşılan Afyon Mebusu ikaza Mehmet Şükrü (Koçoğlu) Bey’in hayatini kaleme almış. Lâiklik sözcüğü yaygınlık kazanmadan onu kullananlardan, saltanat ve hilafetin kaldırılması yanlısı, Tevhid-i Tedrisat yasasından yana bir milletvekili olan Şükrü Bey in hayati etrafında bir dönem sergileniyor kitapta. (Dipnot Yayınlan; Tel:312- 229 1502).Televizyonda (atv) birlikte program yaptığımız Sabancı Üniversitesi Öğretim üyesi ve Sabah yazan Hasan Bülent Kahraman in deneme tadındaki yazılarından bir bölümünü bir araya getiren ‘Kitle Kültürü ve Kitlelerin Afyonu’ başlıklı kitabının ikinci basımı şu günlerde çıktı. Çok okuyan ve derinlemesine düşünen bir aydının güncele değinirken konulara getirdiği boyut ve acılım kitabı okunmaya değer kılıyor. Okuduğunuz ilk yazıdan sonra, aldığınız tad, size “iyi ki bu yazılar bir kitapta toplanmış” dedirtiyor. (Agora Kitaplığı;Tel: 212- 243 9626}.Günümüzde tartışma uyandıran hemen her konu bir biçimde hukukla ve dinle ilgili. Güncele bakan yüzüyle yetindiğiniz takdirde konuların arka planını kaçırma, sırf teorik yöne eğitirseniz güncelle ilişki kuramama sorunu ile karşılaşıyorsunuz. Bu sorunu gideren ‘teori-pratik dengesini koruyabilen bilimsel dergiler oluyor. Hukuk alanında son sayısını Meclis ve cumhurbaşkanlığı konusundaki makalelere ayırmış Yasama Dergisi (www.yasader.org) ile içinde Prof. Ergun Özbudun’un “Cumhurbaşkanlığı seçimi krizinin götürdükleri” başlıklı makalesi de bulunan Hukuk Dünyası (Tel: 212- 532 2667; www.hukukcularderneği.org.tr takip edilmeyi gerçekten hak ediyor. ‘İnanç, kültür ve mitoloji araştırmaları’ odaklı yayımlanan ‘Milel ve Nihal’ dergisi(www.milelvenihal. org) ise ilahiyat alanına giren konulara değgin güncelliği ıskalamayan yaklaşımıyla dikkat çekiyor.”Mutlaka okuyun” diyorsam, sizin iyiliğiniz için…

Yeni Şafak    08.10.2007

Comments are closed.