Yasalara AB kalitesi gelecek!

Yasalara AB kalitesi gelecek! Meclis Avrupa standardını yakalamakta kararlı görünüyor. Meclis yönetimi bina, çevre düzenlemesi gibi fiziki çalışma koşullarını, personelim Avrupa parlamentolarının kalitesine ulaştırmak için bir dizi karar alırken, yasama uzmanları da aynı kaliteyi kendi alanlarında uygulamak için kolları sıvadı. Avrupa Yasama Birliği’ne üye olmak için Yasama Derneği adıyla bir dernek kuran uzmanlar, yasaların mutfağından uygulanmasına kadar her aşama için belli bir kriter oluşturmayı amaçlıyorlar. Kısa adı YASADER olan dernek geçen ay kuruldu. Dernek çalışmalarıyla ilgili Nokta’ya bilgi veren derneğin Genel Sekreteri, TBMM Kanunlar Kararlar Genel Müdür Yardımcısı Dr. Şeref İba, derneğin gerekli işlemler tamamlandıktan sonra Avrupa Yasama Birliği’nin aktif bir üyesi olarak TBMM’nin çalışma düzeni ve yasa yapım tekniği konularında Avrupa standartlarının yakalanması için çalışacağını ifade ediyor. İba, özellikle de yasama alanında AB bünyesinde ortaya çıkan yeni gelişmelerin yakından izlenmesine yönelik girişim ve etkinliklerde bulunulacağını da ekliyor. Derneğin Geçici Başkanı TBMM Kanunlar Kararlar Genel Müdürü İbrahim Araç. YASADER kanun teklif ve tasarılarının hazırlanmasından bunların kanunlaşmasına kadar geçen süreçte katkıda bulunan ya da görev alan kurum, kuruluş ve kişilerin bir araya gelebileceği bir dernek özelliği taşıyor. Ancak yasama alanında görev yapan meslek mensuplarının yanı sıra parlamento dışından ilgililerin de buluşma noktası olmaya çalışacak. Ayrıca yasama etkinliği bağlamında ülkemizdeki sivil toplum kuruluşlarıyla da diyalog geliştirmeyi hedefliyor. Hemen bir not ekleyelim. Avrupa Yasama Birliği, AB üyesi ülkeler ile aday ülkelerin parlamentoları arasında yasama alanında kurumsal bir diyalog ortamı ve işbirliği köprüsü kurmayı amaçlayan hükümet dışı bir sivil toplum kuruluşu. Birlik bu amaçlarını gerçekleştirmek üzere ulusal düzeyde kurulmuş yasama dernekleriyle yakın ilişkiler kuruyor. AB müktesebatının iç hukuklara uyarlanması, Avrupa ülkelerinde yasama kalitesinin yükseltilmesine yönelik olarak da AB organlarıyla diyalog kurarken onların imkânlarında da yararlanan çok önemli bir kuruluş. YASADER sayesinde yasalarımız da AB standardım yakalayacak gibi görünüyor.

NOKTA    24.10.2003

 

Comments are closed.