AB’ye uyum için Yasader kuruldu

AB’ye uyum için YASADER kuruldu

Recep GÖREN ANKARA

Yasama sürecinde/Avrupa Birliği’ndeki (AB) gelişmelerin izlenmesi, işbirliğinin geliştirilmesi yönünde faaliyette bulunmak üzere Yasama Demeği (YASADER} kuruldu. TBMM Kanunlar ve Kararlar Müdürü İbrahim Araç’ın geçici yönetim kurulu başkanlığını üstlendiği derneğin kurucuları Meclis’te görevli yasama uzmanlarından oluşuyor. Dernek, kısa zamanda, AB üyesi ve aday ülkelerin parlamentoları arasında yasama alanında kurumsal işbirliğini amaçlayan Avrupa Yasama Birliği’ne (European Association of Legislation-EAL) üye olacak. YASADER, TBMM’nin çalışma düzeni ve yasa yapım tekniği konularında Avrupa standartlarının yakalanması, yasama alanında AB bünyesinde ortaya çıkan yeni gelişmelerin yakından izlenmesine yönelik girişim ve etkinliklerde bulunacak. Dernek çatısı altında, kanun teklif ve tasarılarının hazırlanmasından bunların kanunlaşmasına kadar geçen süreçte katkıda bulunan ya da görev alan tüm kurum, kuruluş ve kişilerle işbirliği yapılacak. Diğer sivil toplum örgütleriyle de diyalog kurması hedeflenen YASADER, yasama bilimi ve tekniğinin geliştirilmesine katkıda bulunmak, ulusal ve uluslararası bilgi ve eleman değişimini sağlamak, ülke içindeki yasama ile ilgili kurum ve kuruluşların koordinasyonu alanlarında faaliyet gösterecek.

Yeni Asya    14.10.2003

Comments are closed.