AB sürecini takip ve işbirliği derneği

Yasama sürecinde Avrupa Birliği’ndeki (AB) gelişmelerin izlenmesi, işbirliğinin geliştirilmesi yönünde faaliyette bulunmak üzere Yasama Derneği (YASADER) kuruldu.
TBMM Kanunlar ve Kararlar Müdürü İbrahim Araç’ın geçici yönetim kurulu başkanlığını üstlendiği derneğin kurucuları Meclis’te görevli yasama uzmanlarından oluşuyor.

Dernek, kısa zamanda, AB üyesi ve aday ülkelerin parlamentoları arasında yasama alanında kurumsal işbirliğini amaçlayan Avrupa Yasama Birliği’ne (European Association of Legislation-EAL) üye olacak. Hükümet dışı sivil toplum kuruluşu olarak faaliyet gösteren EAL, ulusal düzeydeki yasama dernekleri ile yakın ilişkiler kurmayı amaçlıyor.

EAL, amaçları arasında, AB müktesebatının iç hukuklara uyarlanması ve Avrupa ülkelerinde yasama kalitesinin yükseltilmesine yönelik faaliyette bulunuyor ve AB organlarının olanaklarından yararlanıyor.

AB UYUM SÜRECİNE KATKI

YASADER, gerekli işlemler tamamlandıktan sonra EAL’nin aktif bir üyesi olacak. Bu kapsamda TBMM’nin çalışma düzeni ve yasa yapım tekniği konularında Avrupa standartlarının yakalanması, yasama alanında AB bünyesinde ortaya çıkan yeni gelişmelerin yakından izlenmesine yönelik girişim ve etkinliklerde bulunacak.

Dernek çatısı altında, kanun teklif ve tasarılarının hazırlanmasından bunların kanunlaşmasına kadar geçen süreçte katkıda bulunan ya da görev alan tüm kurum, kuruluş ve kişilerle işbirliği yapılacak. YASADER’in, Yasama alanında meslek mensuplarının ve parlamento dışından ilgililerin buluşma noktası olması hedefleniyor.

Diğer sivil toplum örgütleriyle de diyalog kurması hedeflenen YASADER, yasama bilimi ve tekniğinin geliştirilmesine katkıda bulunmak, ulusal ve uluslararası bilgi ve eleman değişimini sağlamak, ülke içindeki yasama ile ilgili kurum ve kuruluşların koordinasyonu alanlarında faaliyet gösterecek.

Derneğe, yasama alanında çalışan meslek mensupları ile daha önce bu görevde bulunanlar, yasama sürecine teknik destek sağlayan TBMM mensupları, TBMM üyeleri ve yöneticileri, yasamayla ilgili bilim dallarında görevli akademisyenler, hukukçular asil üye olarak alınacak. TBMM Başkanı ve Genel Sekreteri ile daha önce bu görevi üstlenenler de derneğin fahri üyesi olacak.

Derneğin etkinlikleri ”yasader.org” internet adresinden ilgililere duyurulacak.
(aa)

Hürriyet     13.10.2003

Comments are closed.