TBMM’YE Bireysel Başvuru Yolları El Kitabı

 

“TBMM’ye Bireysel Başvuru Yolları El Kitabı” TBMM Dilekçe, İnsan Haklarını İnceleme, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonları ile Kamu Denetçiliği Kurumuna yapılacak bireysel başvurularda aranacak şartları, süreci ve işleyişi açıklamaktadır. El Kitabı, bireysel başvuruda bulunacaklar için rehber niteliğinde hazırlanmıştır.

El Kitabı altı bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm Proje hakkındaki bilgileri içermektedir. İkinci bölümde TBMM’nin genel olarak görev ve yetkileri açıklanmaktadır. TBMM faaliyetlerinin sivil toplumu neden ilgilendirdiği ve nasıl etkilediği belirtilirken yasama süreçlerine katılıma ilişkin bilgilere de bu bölümde yer verilmektedir. İzleyen bölümlerde Dilekçe, İnsan Haklarını İnceleme ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonları, hukuki dayanakları, oluşumu, görev ve yetkileri ile işlenmektedir. Komisyonlara hangi konularda, ne şekilde başvurulabildiği, baş- vuruların nasıl bir süreç izlediği açıklanmaktadır. Son bölümde Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuru yolu, hukuki dayanağı, esas ve usulleri ile yer almaktadır. El Kitabı’nın sonunda ek olarak, başta Anayasa’nın ilgili maddesi olmak üzere bireysel başvuru yollarının hukuki dayanakları olan hükümleri içeren kanunlara yer verilmiştir.

“TBMM’ye Bireysel Başvuru Yolları El Kitabı” adlı çalışmanın tam metni için tıklayınız.

Comments are closed.